Er komen meer sociale huurwoningen. (Archieffoto: RIen Moolhuizen)
Er komen meer sociale huurwoningen. (Archieffoto: RIen Moolhuizen) Rien Moolhuizen

Meer sociale woningbouw op komst

Politiek

ALMERE – De zeven partijen in het college lijken aan te sturen op de bouw extra sociale woningen in Almere. Ondertussen werkt het college aan een Plan van Aanpak om te kunnen voldoen aan de eis van de Rijksoverheid om voldoende statushouders op te vangen. De deadline is komende vrijdag.

Door Marcel Beijer

Dat bleek donderdagavond tijdens de Politieke Markt. Kees Hendriksen van de ChristenUnie zette vraagtekens bij de effectiviteit van het Plan van Aanpak (het is vooral: ‘praten, praten, praten, heroverwegen en wéér praten’) en kondigde vervolgens aan dat zijn partij, samen met de zes andere fracties die vertegenwoordigd zijn in het college, bereid zijn om meer dan de afgesproken 1000 sociale huurwoningen te bouwen. Tot nu werd naar de VVD gewezen als partij die de komst van meer sociale woningen tegenhield. “We hebben met de zeven coalitiepartijen de afgelopen weken goede gesprekken gevoerd”, zei Hendriksen. “En ik kan u met trots melden dat we daar overeenstemming hebben bereikt.” Wat de partijen precies afgesproken hebben wilde hij nog niet aangeven. Dat wordt waarschijnlijk komende week bekend gemaakt.

Statushouders

De sociale huurwoningen zijn keihard nodig omdat nagenoeg alle beschikbare woningen momenteel aan Almeerders moeten worden toegewezen die op de urgentielijst staan. Omdat de gemeente van de Rijksoverheid verplicht is om een afgesproken aantal statushouders op te vangen, worden die woningen veelal aan die doelgroep toegewezen. Voor komende vrijdag (2 juni) moet de gemeente de provincie Flevoland een Plan van Aanpak voorleggen anders neemt de provincie de regie van de gemeente over.

Plan van Aanpak

Wethouder Froukje de Jonge liet doorschemeren wat er zoals in dat Plan van Aanpak zal komen te staan. Zo zijn al drie locaties aangewezen waar 600 tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst. De wethouder liet weten dat de woningcorporaties de gemeenteraad smeken om daar snel – in ieder geval voor 1 juli - een beslissing over te nemen. De drie corporaties zullen ieder 200 woningen voor hun rekening nemen.

Urgenten

Ook wil het college bestaand vastgoed (vooral kantoorgebouwen) gaan verwerven dat snel kan worden omgebouwd tot woonunits. Voorlopig blijft de situatie dat alle urgenten voorrang krijgen, maar dat gekeken wordt naar een eerlijke verdeling en goede spreiding over de stad. Verder zijn er nog wat kleinere maatregelen en zal het college inzetten op het verkleinen van de druk op de woningmarkt. “Dat kan natuurlijk minder snel”, zei De Jonge. Ze kon ook niet aangeven op welke manier die druk minder wordt. “Maar ik geloof dat we als college echt alles doen om het Plan van Aanpak te laten slagen.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto