De kunstenaars op De Paal moeten verhuizen. (Archieffoto: aangeleverd)
De kunstenaars op De Paal moeten verhuizen. (Archieffoto: aangeleverd)

Raad positief over Gebiedsvisie De Paal

Politiek

HAVEN - De gemeenteraad toonde zich donderdag tijdens de Politieke Markt positief over de gebiedsvisie die is opgesteld voor het bedrijventerrein De Paal in Haven. De gemeente wil het bedrijventerrein transformeren tot een gemengd woon-werkgebied, In de gebiedsvisie staan de kaders (spelregels) om onder andere de verhouding wonen en werk te regelen.

Door Petra Onderwater

In 2019 is een onderzoek gestart voor de transformatie van het bedrijventerrein. Op basis van de onderzoeksresultaten en reacties van betrokkenen is nu een gebiedsvisie opgesteld. Het doel is om naast de bedrijvigheid woningen toe te voegen die financieel bereikbaar zijn voor veel huishoudens. Zeventig procent bestaat uit gereguleerde huur of middenhuur/koop. Nu is het aan de Raad om deze gebiedsvisie te bespreken en vast te stellen, al dan niet met wijzigingen.

Overheenbrug

De raadsleden waren donderdag te spreken over het plan. Ayla Lokhorst zal met haar Partij voor de Dieren wel met een voorstel komen voor meer groen in het gebied. SP en GroenLinks willen meer duidelijkheid over de Overheenbrug in het gebied. Deze brug staat op de lijst om te worden verwijderd, terwijl hij volgens de gebiedsvisie wordt opgeknapt. “Dat staat daar omdat dit ook de wens is, maar de gemeente heeft daar geen geld voor en gaat dat dus niet doen”, reageerde wethouder Julius Lindenbergh. “We kunnen wel kijken of projectontwikkelaars in het gebied de financiering daarvan op zich willen nemen.” SP en GroenLinks willen daar geen genoegen mee nemen.

Culturele broedplaats

Kunstenaar Frea Lenger vroeg als inspreekster aandacht voor de situatie van de elf kunstenaars op De Paal die eind dit jaar op straat staan. Het bedrijfsverzamelgebouw waarin zij zitten wordt gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. “We hopen dat de gemeente ons gaat helpen aan een alternatieve locatie.” De raadsleden, vooral GroenLinks en de Partij voor de Dieren, zouden van de gemeente graag een actievere rol hierin zien.  
“De grond op De Paal is niet van de gemeente, dus onze zeggenschap is beperkt”, benadrukte Lindenbergh. “De kaders die wij opstellen worden gebruikt om plannen van alle ontwikkelaars in dit gebied te toetsen, we kunnen daar geen criteria voor huisvestiging van een culturele broedplaats in opnemen.”

Kaders schetsen

Lindenbergh benadrukte tot slot dat de gebiedsvisie slechts kaders schetst om plannen te toetsen. “Dit betekent niet dat de ontwikkelaars op De Paal ook daadwerkelijk hun panden moeten transformeren tot gemengd wonen en werken. Maar met deze gebiedsvisie maken we dat wel mogelijk, en kunnen wij laten zien wat in dat geval wenselijk is en wat niet.”
De transformatie van De Paal is dan ook een proces dat jaren kan duren.

Volgende week wordt verder gesproken over de gebiedsvisie.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto