(Foto: Almere DEZE WEEK)
(Foto: Almere DEZE WEEK)

Enquêtecommissie Floriade moet vooral vertrouwen krijgen

Politiek

ALMERE – De commissie die leiding moet geven aan de raadsenquête die onderzoek gaat doen naar het echec van de Floriade, moet het vertrouwen krijgen dat zij naar eer en geweten hun taak vervullen, zodat Almeerders er vanuit kunnen gaan dat de eindconclusie onomstreden is. 

Door Marcel Beijer

Dat was de slotconclusie van raadsleden die donderdagavond tijdens de Politieke Markt spraken over de invulling van de commissie die de direct betrokkenen bij de Floriade onder ede moet gaan bevragen over het ontstaan van het Floriade-debacle.
De hele avond hadden de raadsleden gesproken over de voorwaarden zoals bijvoorbeeld de samenstelling van de vijf commissieleden. Uit hoeveel aanvankelijke voor- of tegenstanders die moet bestaan, uit hoeveel (oud) coalitie- en oppositiepartijen, en of zij tijdens de bevraging ook al een checklist moeten opstellen waar raadsleden in de toekomst hun voordeel kunnen doen als Almere weer een groot evenement wil binnenhalen.

Geruzie

Ook werd vastgesteld dat goed gekeken moet worden naar de rol van de gemeenteraad zelf. Door het doorlopende geruzie in de raadszaal kwam de Floriade vaak negatief in de publiciteit. Welke gevolgen heeft dat gehad voor de bezoekersaantallen? Ook waren de raadsleden het erover eens dat de hoofdvragen uit het Floriade-onderzoek dat onlangs door een groep bewoners is gedaan, ook in de enquête moeten worden meegenomen. Tot slot werd gesproken over de vraag over welke periode het onderzoek moet gaan. Momenteel wordt uitgegaan van 2011 (toen het besluitvormingsproces startte). Een aantal raadsleden wil dat er wordt terug gekeken tot 2009, het moment dat Almere de toewijzing van de Floriade kreeg. Dat zou dan inhouden dat er extra onderzoeksvragen moeten worden opgesteld waardoor de kosten voor deze raadsenquête hoger gaan uitvallen dan de beoogde 480.000 euro. 

Betrouwbaar

Uiteindelijk waren de raadsleden het erover eens dat de raadsenquête vooral degelijk en betrouwbaar moet zijn. De raadsleden die uiteindelijk gaan plaatsnemen in de enquêtecommissie moeten daarom van de voltallige raad het vertrouwen krijgen dat zij naar eer en geweten hun werk gaan doen, zodat de Almeerders niet het gevoel krijgen dat ook de enquête discutabel is. De commissie moet transparant op zoek gaan naar ‘conclusies die geconcludeerd moet worden’ en op welke manier de gemeente van het Floriade-debacle kan leren.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto