Raadslid Erik Theunissen van de PvdA. (Archieffoto: Almere DEZE WEEK)
Raadslid Erik Theunissen van de PvdA. (Archieffoto: Almere DEZE WEEK)

PvdA ontstemd over niet-inpasbare woningen

Politiek

ALMERE – De PvdA is ontstemd dat de 106 extra woningen die zouden worden gebouwd in fase 3 en 4 van Nobelhorst niet kunnen worden ingepast. De partij dient een ‘motie van treurnis’ in. 

Het Almeerse college van B&W presenteerde een raadsvoorstel waarin de 106 woningen niet staan opgenomen, ondanks dat de gemeenteraad daar wel opdracht toe had gegeven. Raadslid Erik Theunissen is daar behoorlijk ontstemd over en dient daarom een motie van treurnis in. Dat is politiek gezien de mildste vorm van afkeuring, maar geeft volgens Theunissen wel blijk van zijn ongenoegen. “Het college voert een opdracht van de gemeenteraad niet uit. Natuurlijk ben ik daar ontstemd over.  Die 106 extra woningen zouden in fase 3 en 4 worden gebouwd, maar die plannen zijn inmiddels al helemaal uitgewerkt.”

Onduidelijkheid

Theunissen stelt dat het college een raadsbesluit niet zomaar naast zich neer kan leggen en bovendien dan de gemeenteraad daarover tijdig had moeten infomeren. “Wanneer het college wil afwijken van een raadsbesluit moet dit expliciet aan de raad voorgelegd worden in een nieuw raadsbesluit. Door de handelswijze van het college ontstaat nu onduidelijkheid over de rechtsgeldigheid van het aangenomen raadsbesluit.”De PvdA-motie van treurnis wordt donderdag besproken tijdens de Politieke Markt.


“Die extra woningen uiteindelijk wel gerealiseerd door 100 woningen toe te voegen aan fase 5”, stelt Theunissen. De procedures zijn niet goed gevolgd. Daardoor moeten ze naar mijn idee nog altijd 100 woningen toevoegen in fase 3 en 4 en 100 woningen toevoegen in fase 5.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto