(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd)

Online jubileumfestival Uitgast op 28 en 29 augustus

Uit

LELYSTAD - Stichting Uitgast organiseert samen met stichting Het Flevo-landschap jaarlijks het gratis toegankelijke 2-daagse UITGAST Muziekfestival in het Natuurpark Lelystad. Dit jaar voor de twintigste keer met als motto ‘Ode aan Cultuur & Natuur’.

UITGAST is een cultuurfestival waarbij het accent ligt op de uitvoering van klassieke blaasmuziek, al dan niet in combinatie met andere instrumenten, vocalisten en/of andere kunstdisciplines.

Helaas heeft het demissionaire kabinet onlangs besloten zodanige eisen te stellen voor een festival in de openlucht, dat het voor Uitgast niet (meer) mogelijk bleek het programma op de voorgestelde wijze te presenteren. “Wij waren er klaar voor, maar we hebben moeten vaststellen dat we niet goed aan de van overheidswege gestelde eisen kunnen voldoen”, aldus de organisatie. “Het Natuurpark Lelystad is een open terrein met meerdere in- en uitgangen. Het volledig afgrendelen van de podiagebieden met beperkte bezoekerscapaciteit en het controleren van alle bezoekers op vaccinatiebewijzen is niet goed mogelijk.”

Programma via livestream

In goed overleg met de gecontracteerde artiesten is het toch gelukt een mooi programma te maken dat via een livestream aangeboden gaat worden. Via de website zal deze op de geplande tijden worden uitgezonden. Deze livestream wordt gerealiseerd vanaf de voor het festival al geplande locaties, zodat het contact met de natuur zeker aanwezig zal zijn.

Zie voor de exacte planning het uitvoeringsschema voor 28 en 29 augustus in deze Almere DEZE WEEK of kijk op de website, www.uitgast.nl .