(Foto: Almere DEZE WEEK)
(Foto: Almere DEZE WEEK)

Politieke Markt gaat weer van start

Politieke Markt gaat weer van start

Door Robert Mienstra

ALMERE – De Politieke Markt start op donderdag 26 augustus met de eerste vergaderingen van het nieuwe politieke seizoen. Alle besprekingen worden vanaf 19.00 uur uitgezonden op almere.notubiz.nl.

In de raadszaal legt het college de locatie voor een nieuwe binnendijkse jachthaven ter besluitvorming voor aan de raad. Na het opheffen van de jachthaven Haddock in het Weerwater ontbreekt in Almere een full service jachthaven en is het aantal permanente ligplaatsen afgenomen. Het college heeft daarom een locatieonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een nieuwe binnendijkse jachthaven. Uit het onderzoek komen drie locaties in de Noorderplassen naar voren waar op korte of middellange termijn realisatie van een jachthaven mogelijk is. In het locatieonderzoek is de locatie aan de Von Draisweg aangewezen als voorkeurslocatie. Het college stelt de raad voor om voor deze locatie een ontwikkelingsplan uit te werken en een marktconsultatie te houden in voorbereiding op de uiteindelijke tenderprocedure voor de realisatie van de jachthaven.

Burgerparticipatie

In Zaal Stad staat de participatie op de agenda. PVV, SP en Partij voor de Dieren hebben een gesprekstafel georganiseerd over de burgerparticipatie. Zij vinden dat de belangen van de Almeerse burger daarin voorop dienen te staan. Aan het gesprek nemen Karel van Brederode, inwoner van Almere, Eelco de Groot, Team Lead ESG Risk/Impacts Infra bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ira van Keulen, strategisch adviseur bij de Nationale ombudsman en Paul Diederen, onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut deel.

In de andere zalen wordt onder meer gesproken over de tijdelijke woningen in het Annapark en komen de visie openbare ruimte en het dierenwelzijnsbeleid aan de orde.

Herbenoeming burgemeester

Om 22,00 uur zal in de raadszaal Burgemeester Franc Weerwind herbenoemd worden. Drie sprekers komen daarbij aan het woord. Vervolgens wordt de eed, ten overstaan van de raad, door de Commissaris van de Koning afgenomen.

Volg de Politieke Markt op almere.notubiz.nl