Wildopvang naar nieuwe raad

Wildopvang naar nieuwe raad

ALMERE – Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om de mogelijkheid voor wildopvang in Almere naar de nieuwe gemeenteraad over te hevelen.

In november 2018 vroeg de gemeenteraad om te onderzoeken of er een wildopvang in Almere zou kunnen komen. ‘Hoewel het realiseren van een wildopvang in Almere veel mogelijkheden biedt om onze dierenhulpketen verder te professionaliseren, levert het geen directe bijdrage aan het welzijn van wilde dieren’, schrijft het college. ‘Alleen wanneer extra geld beschikbaar komt om de huisvesting en de samenwerking met andere partijen naar een hoger plan te tillen, heeft dit zin. Hiervoor kan de provincie wellicht een bijdrage doen, maar zal ook altijd naar de gemeente worden gekeken. Het lijkt dan ook verstandig om pas in een nieuwe raadsperiode verder te denken over een wildopvang in Almere. Op dit moment zetten we ons niet verder in om een wildopvang in Almere te realiseren.’
Komende donderdag gaat de raad over dit voorstel in gesprek.