Dรฉ krant die Almere in beweging brengt!

ContactBezoekadres

Almere DEZE WEEK

Transistorstraat 51a, 1322 CK, Almere


Postadres

Postbus 60206, 1320 AG, Almere-Stad


Telefoon: (036) 5300765

E-mail: redactie@almeredezeweek.nl


Redactie

Telefoon: 036 - 84 500 27

E-mail: redactie@almeredezeweek.nl


Adverteren

Telefoon: (036) 5300765

E-mail:   advertentie@almeredezeweek.nl


Tarieven op aanvraag.


Almere DEZE WEEK is een uitgave van Rodi Media Midden Nederland BV. Almere DE WEEK werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVOG. Almere DEZE WEEK is geproduceerd onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCCM, Certificaatnummer SCCM-MZ:2011.01.02


AfbeeldingWij zijn lid van
AfbeeldingHeeft u een vraag of wilt u informatie ontvangen? 

Neem dan contact met ons op met behulp van dit formulier


Voor- en achternaam

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Uw bericht

 .


DISCLAIMER 

De informatie op de website van Almere DEZE WEEK wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en Almere DEZE WEEK streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie. Almere DEZE WEEK kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/ of blijft. Bezoekers van de website van Almere DEZE WEEK kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Almere DEZE WEEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Almere DEZE WEEK op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Almere DEZE WEEK. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website Almere DEZE WEEK wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde. 


PRIVACYVERKLARING

Bekijk hier onze privacyverklaring.