Contact

Almere DEZE WEEK is een uitgave van:
Rodi Media Midden Nederland B.V.

Bezoekadres
Transistorstraat 51a, 1322 CK, Almere

Postadres
Postbus 60206, 1320 AG, Almere-Stad

Telefoon: (036) 5300765
E-mail: redactie@almeredezeweek.nl

Redactie
Telefoon: 036 - 84 500 27
E-mail: redactie@almeredezeweek.nl

Adverteren
Telefoon: (036) 5300765
E-mail: advertenties@almeredezeweek.nl

Bezorgklachten
Telefoon: (036) 5300765

Tarieven op aanvraag.

Almere DEZE WEEK is een uitgave van Rodi Media Midden Nederland BV. Almere DE WEEK werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVOG. Almere DEZE WEEK is geproduceerd onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCCM, Certificaatnummer SCCM-MZ:2011.01.02


Afbeelding

Wij zijn lid van
Afbeelding


Heeft u een vraag of wilt u informatie ontvangen? 
Neem dan contact met ons op met behulp van dit formulierzoals omschreven in de privacyverklaringDISCLAIMER 

De informatie op de website van Almere DEZE WEEK wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en Almere DEZE WEEK streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie. Almere DEZE WEEK kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/ of blijft. Bezoekers van de website van Almere DEZE WEEK kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Almere DEZE WEEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Almere DEZE WEEK op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Almere DEZE WEEK. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website Almere DEZE WEEK wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde. 


PRIVACYVERKLARING

Bekijk hier onze privacyverklaring.