Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Onrust over nieuwe zorgwoningen Kadegriend

Algemeen

HAVEN – Het viel de bewonersvereniging Grienden en Meenten rauw op het dak, toen zij vorige week hoorden wat de plannen zijn voor de ruimte tegenover de Jumbo in Haven. Alles wat er nu staat wordt gesloopt en er komt een wooncomplex van acht verdiepingen voor terug. Grote vraag hierbij is: “Waarom is er geen inspraak vanuit de bewoners mogelijk?”

Afgelopen week bleek bij een informatiebijeenkomst dat er inmiddels vergevorderde plannen zijn om de kantoorruimten aan de Kadegriend in te slopen, inclusief de ondergelegen kinderopvang en de naastgelegen Party Factory, Sportschool en Beautysalon. In plaats daarvan komt er een woontoren met zorgappartementen van misschien zelfs acht bouwlagen op het hoogste punt en gedeelten met vijf lagen. Dat is het plan van Woonzorg Flevoland en ontwikkelaar Fraxus, gesteund door de gemeente Almere, die met drie schetsen zijn gekomen.

“Geen inspraak”
Op de website van de bewonersvereniging Grienden en Meenten spreken de bewoners hun zorgen uit. Wim Cornelisse, één van hen, zegt over de plannen: “Het is te zot voor woorden. naast onze woningen worden de appartementen vijf hoog. Ik ben op zich niet tegen het project, wel tegen de omvang. Ik heb nu al schaduw van de toren in mijn huis. Mijn zonnepanelen vangen tussen vier en zeven uur ‘s avonds geen zon en dat zal na realisatie van de nieuwbouw alleen maar erger worden. Protesteren tegen het bestemmingsplan is een optie. We gaan er, met de andere buren, over nadenken.” Opvallend is dat er onlangs ook al protesten vanuit buurtbewoners kwamen over nieuwbouwplannen aan de Schelvisstraat in Waterwijk. Ook hier waren bewoners onaangenaam verrast door de plannen en het gebrek aan inspraak. Of zo’n protest veel zin heeft, betwijfelt Corbelisse dan ook. “Het plan is al vrij vergevorderd. We worden er pas laat bij gehaald, dit is wel 2020. Inspraak? Ik voel wel een beetje aan hoe het verder zal lopen”, meent hij. “Hier en daar een kleine aanpassing, en gewoon bouwen. Ik dacht nog aan een alternatieve locatie: het gebouw van de Nationale Woningraad, bij de Markenpoort. Dat staat grotendeels leeg.”

 

Ondernemers
Ook de huidige ondernemers zijn geschrokken van de plannen, die al in kannen en kruiken lijken te zijn. Timo Veenendaal van de Party Factory deelt desgevraagd mee dat de huur voor zijn pand afgelopen september is opgezegd. Hij heeft slechts summiere informatie ontvangen van de huidige verhuurder M7 Real Estate over hoe het nu verder te gaan. Voorlopig zit hij er nog wel even, denkt hij. “Ik heb natuurlijk een huurdersbelang”, stelt hij. Een andere locatie, kan hij rekenen op een schadevergoeding? Wat brengt de nabije toekomst voor zijn bedrijf? Veenendaal: “Ik lijd aanzienlijke schade door dit hele gebeuren. Mensen willen vaak ver van te voren boeken, aanstaande bruidsparen bijvoorbeeld. Kunnen ze, zeg, in mei 2021 bij mij terecht voor een feest? Van mijn vader, die bij de avond aanwezig was, begreep ik dat de nieuwe eigenaar Fraxus gaat kijken wat hij voor de ondernemers kan betekenen. Ik hoop dat er snel meer duidelijkheid komt.” Kinderdagverblijf het Speelpleintje heeft inmiddels al een andere ruimte gevonden.

 

Sloop
Als alles de komende tijd qua planvorming soepel verloopt, dan zou de sloop in het voorjaar van 2021 kunnen beginnen, denken de initiatiefnemers. Opzet is dat Woonzorg Flevoland 36 wooneenheden wil realiseren, voor mensen met dementie. Er wordt gedacht aan onderkomens voor mensen die minder intensieve zorg behoeven en voorts zou er ook een buurtgerichte activiteitenruimte moeten komen.

Gemeente
De gemeente laat in een reactie weten dat er wel rekening gehouden wordt met de wensen van de bewoners. “Deze eerste inspraakavond is juist georganiseerd om de mensen in de buurt mee te laten denken. Er zijn drie schetsen gepresenteerd en de wensen van de omwonenden zijn genoteerd. De komende tijd zullen er nog twee avonden georganiseerd worden waarop de uitwerking van het ontwerp verder wordt besproken.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto