(Foto: Adobe Stock)
(Foto: Adobe Stock)

Wachtlijst Taalcentrum door lerarentekort en overvolle gebouwen

Algemeen

ALMERE - Door de toename van het aantal aanmeldingen heeft het Taalcentrum PO z’n maximale capaciteit bereikt. De oorzaak hiervan is het lerarentekort en overvolle gebouwen. Dit meldt Passend Onderwijs.

Na de herfstvakantie zitten vrijwel alle groepen overvol en worden er geen leerlingen meer toegelaten. De groepen zijn al groter gemaakt dan wenselijk. Extra groepen starten is, door het huidige lerarentekort (en doordat de huidige gebouwen overvol zitten), niet haalbaar.

Wachtlijst

Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst. Na de kerstvakantie kunnen de eerste 40 leerlingen van de wachtlijst starten op het Taalcentrum PO. Na de voorjaarsvakantie kunnen de volgende 10 starten en na de meivakantie dan weer de volgende 40 leerlingen.
Hoewel het zeer lastig is te voorspellen hoeveel nieuwe leerlingen er worden aangemeld is de verwachting dat bij de huidige trend de wachtlijst de komende periode snel verder zal groeien.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto