(Foto: Adobe Stock)
(Foto: Adobe Stock) melita - stock.adobe.com

Niet-stemmers: laat je horen!

Algemeen

ALMERE – Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst in Almere erg laag. Ontmoetingscentrum Casa Casla organiseert daarom een serie stadsgesprekken, die absoluut verboden zijn voor politici. Almere DEZE WEEK steunt het initiatief. De eerste avond wordt ruimte gegeven aan de niet-stemmers: wat is de reden dat jullie thuis bleven? Laat je horen!

Slechts 39,8 procent van de Almeerders kwam opdagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 61% van de Almeerders interesseert de politiek kennelijk niet zo. Of is dat een misvatting?  Als krant kijken we ook graag in de spiegel: besteden wij teveel aandacht aan de politiek? Wat kan er anders? We willen het graag van jou weten.

Stadsgesprekken

Ontmoetingscentrum Casa Casla wil samen met Almere DEZE WEEK een serie stadgesprekken opstarten, waarvan de eerste op 5 april is. Daarin willen we dus vooral de niet-stemmers horen. We willen daar ook geen politici of ambtenaren aanwezig laten zijn. Het gaat om jou, de Almeerder. Jij voelt je misschien niet gehoord. Dit is de kans om je wel te laten horen, of naar andere niet-stemmers te luisteren.

Zonder politici

Het is de bedoeling dat het een opmaat is naar maandelijkse thematische stadsgesprekken, uitdrukkelijk zonder politici, maar misschien wel met input van een onafhankelijke deskundige. Dat kan bijvoorbeeld gaan over bomenkap, woningbouw, groenonderhoud, zorg, onderwijs, parkeerbeleid of welk onderwerp dan ook. Uiteraard zal de krant verslag doen van de thema’s die besproken zijn. 

Aanmelden 

Aanmelden voor het eerste stadsgesprek is gratis en kan via het mailadres info@casacasla.nl. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19 uur. Er is plaats voor maximaal honderd deelnemers.
Casa Casla is gevestigd aan het Weerwaterplein 3 (bij het Deventerpad)

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto