De VLA Supermarkt. (Archiefoto: Studio Rotgans/Brian Morgan)
De VLA Supermarkt. (Archiefoto: Studio Rotgans/Brian Morgan)

Raad omarmt aanvalsplan armoede

Algemeen

ALMERE - Het college heeft een aanvalsplan armoede ontwikkeld. Het plan bestaat uit actielijnen en doorlopende lijnen. Er wordt aangegeven wat er al uitgevoerd wordt en wat er in 2023 op wordt gepakt. En er is een heel aantal ideeën ontwikkeld. De raad lijkt het plan te omarmen, zo bleek op de Politieke Markt van afgelopen donderdag.

Door Robert Mienstra

Uit gesprekken die de gemeente voerde met inwoners en partners blijkt dat steeds meer Almeerders te maken hebben met een gevoel van onzekerheid, bijvoorbeeld of ze hun vaste lasten wel kunnen blijven betalen. Er wordt ook armoedeschaamte ervaren. Betrokkenen weten niet goed waar ze hiervoor terecht moeten. Het college verwacht dat door de gestegen energieprijzen en de hoge inflatie meer Almeerders moeite krijgen om rond te komen. Specifiek zijn er zorgen over onder meer alleenstaanden met minimumloon, AOW’ers, alleenstaande moeders, kleine zelfstandigen en statushouders. Met het aanvalsplan wil het college voorkomen dat mensen door het ijs zakken.

Aanvalsplan

Het aanvalsplan armoede kent vier lijnen: dienstverlening, inkomensregelingen en voedselhulp, energie, en werk.
Op korte termijn krijgen de huishoudens in energiearmoede ondersteuning met de kleine energiebesparende maatregelen en middelen die vanuit het Rijk komen. In 2023 wordt de energietoeslag zoveel mogelijk automatisch uitbetaald, en wordt er gewerkt aan de invoering van een inkomensbewijs. Inwoners die het nodig hebben krijgen een steuntje in de rug met verschillende inkomensondersteunende regelingen zodat zij, ondanks hun financiële situatie, sociaal, cultureel en maatschappelijk mee kunnen blijven doen. Ook moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk geholpen worden, bij voorkeur in een reguliere baan zodat zij mee kunnen doen.

Stadspas

Het college denkt aan het invoeren van een inkomensbewijs waardoor mensen makkelijker en sneller van de regelingen gebruik kunnen maken. Aya Selman van de PvdA wil dit bewijs samenvoegen met de stadspas tot een positief document: “Het wordt met zo’n stadspas allemaal veel laagdrempeliger en instanties worden sneller bereikbaar, er kan dan ook bijvoorbeeld makkelijker toegang tot de voedselbank komen.”
Een dergelijke pas staat nog niet in het aanvalsplan armoede van het college. Meerdere partijen noemden de pas als goede toevoeging op het plan.
Binnenkort vergadert de gemeenteraad verder over dit plan.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto