(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd)

Overtredingen op bedrijventerrein Gietersplaats in Waterwijk

Algemeen

WATERWIJK - De gemeente Almere heeft samen met de politie en andere partners, het bedrijventerrein Gietersplaats in Waterwijk gecontroleerd. In totaal zijn 78 panden bezocht. Er zijn meerdere overtredingen aangetroffen.

In één pand zijn hennepgerelateerde goederen aangetroffen en in beslag genomen. Er is 2 kilo sisha-tabak aangetroffen en in beslag genomen. In één pand werd geslapen, dit is een overtreding van het bestemmingsplan. Bij één pand was een illegaal bouwwerk geplaatst. Er was een persoon aan het werk met een gemeentelijke uitkering en twee personen met een uitkering van het UWV. Meerdere kleinere overtredingen op het gebied van brandveiligheid zijn geconstateerd, zoals niet gekeurde blusmiddelen. In twee panden was sprake van ongeoorloofd gebruik van elektriciteit. De Omgevingsdienst heeft meerdere overtredingen geconstateerd, zoals het ontbreken van een vetvangput. De NVWA heeft meerdere overtredingen geconstateerd op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, allergenen, procesbeheersing en dierenwelzijn. Per overtreding worden passende maatregelen genomen. De dag is verder rustig verlopen.

Naleving

Gemeente Almere, Politie, RIEC, Belastingdienst, Douane, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, UWV, Liander en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waren aanwezig tijdens de controle. Deze controle was bedoeld om zicht te krijgen op de naleving van de regels op onder meer het gebied van brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving om zo ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Bij de controle zijn de volgende overtredingen geconstateerd:

Melden

Almeerders die vermoeden dat er sprake is van criminele activiteiten in een pand of in hun omgeving kunnen deze signalen delen met de gemeente Almere via 14 036, www.almere.nl of door te mailen naar meldpuntondermijning@almere.nl

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto