(Foto: Adobe Stock)
(Foto: Adobe Stock)

Najaarsprikken Corona vanaf 2 oktober

Algemeen

ALMERE – Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, zoals 60-plussers en zwangeren, kunnen vanaf maandag 2 oktober weer een coronaprik halen. Ook zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten mogen de prik halen.

Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen binnenkort een uitnodigingsbrief voor de coronaprik van het RIVM. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of 0800 7070. Dat geldt ook voor mensen buiten deze groepen die toch gevaccineerd willen worden vanwege bijvoorbeeld een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts. Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar.

Niet iedereen

Niet iedere Nederlander hoeft de coronaprik te halen. Onder de bevolking is inmiddels een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend. Het blijft voor iedereen wel belangrijk om de adviezen ter voorkoming van luchtweginfecties te volgen. Voor de bescherming van mensen met een kwetsbare gezondheid en voor henzelf.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto