(Foto: aangeleverd)
(Foto: aangeleverd)

Ook Kwintes slaat alarm over tekort woningen

Algemeen

ALMERE – Nadat het Leger des Heils alarm sloeg dat de daklozenopvang vast loopt als gevolg van de woningnood, trekt nu ook zorginstelling Kwintes aan de bel: de uitstroom van cliënten komt in gevaar.

Via Kwintes moeten cliënten doorstromen naar een eigen woning in de wijk. ‘We constateren echter dat deze uitstroom in toenemende mate wordt bemoeilijkt door beperkte beschikbaarheid van geschikte woningen’, schrijft de organisatie aan de gemeenteraad. Het gaat dan met name om cliënten die voor Beschermd Wonen in aanmerking komen. Volgens Kwintes is de toekenning van het jaarlijks aantal beschikbare woningen in Almere onevenwichtig verdeeld. ‘Het is heel zuur voor cliënten en hun naasten dat, na twee jaar hard werken aan begeleidingsdoelen, er geen uitstroommogelijkheid is.’
Aan cliënten met urgentiestatus moet de gemeente tussen de drie en zes maanden een woning toekennen. ‘Sinds 2021 is dit slechts één keer gelukt, alle overige woningtoekenningen hebben de afgelopen jaren negen maanden tot een jaar geduurd.’

Fors overschreden

Kwintes heeft in Almere tien gezinsopvang-woningen, waar gezinnen met urgentiestatus binnen zes maanden een woning toegewezen moeten krijgen. Ook deze termijn wordt fors overschreden, stelt Kwintes, waardoor de in-, door- en uitstroom dichtgeslibd is. Deze gezinnen moeten gemiddeld twee tot drie keer zo lang wachten ‘terwijl er heel veel behoefte is aan gezinsopvang in Almere’.Kwintes doet een beroep op de gemeenteraad om met creatieve oplossingen te komen, bijvoorbeeld transformatie van kantoorgebouwen of tijdelijke woningen.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto