Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Raadsleden bespreken toekomst Pampushout op Facebook

Redactie

ALMERE – Raadsleden Jesse Luijendijk (PvdD) en Erik Theunissen (PvdA) voeren de discussie over de toekomst van het bos Pampushout, waar woningbouw gepland staat, op Facebook. Social media vormen steeds vaker het toneel voor raadsleden.

Onlangs escaleerde een discussie tussen Toon van Dijk (PVV) en Hassan Buyatui (NIDA), waarbij het er alle schijn van had dat die laatste Van Dijk voor fascist uitmaakte. De discussie tussen Luijendijk en Theunissen escaleert niet, maar opmerkelijk is wel dat de raadsleden buiten de raadzaal een inhoudelijke discussie aangaan. Die woordenwisseling begint als een gezamenlijke vriend (en PvdA-lid) van beide raadsleden op Facebook een onschuldig berichtje plaatst dat hij lekker door Pampushout wandelt. Luijendijk (Partij voor de Dieren) reageert cynisch: ‘geniet er nog maar van. Als het aan o.a. de PvdA ligt is het (het Pampushout, red.) er niet meer’. Luijendijk schrijft verder dat bouwen op landbouwgrond in Pampus wel een goede optie is.

Verbolgen

PvdA-raadslid Theunissen reageert verbolgen. ‘Waarom richt je je pijlen toch steeds op de PvdA? Op dat stuk grond (Pampushout, red.) is altijd al woningbouw voorzien. Omdat het zonde is grond 30 jaar braak te laten liggen zijn er bomen geplant. (…) Maar als ik jou zo hoor dan hadden we het beter aan een boer kunnen verpachten. Dan was het landbouwgrond geweest en had er wel gebouwd mogen worden. Dat is een kromme gedachte, niet?’

Luijendijk: ‘Dat is voortschrijdend inzicht. (…) En ik richt zeker niet mijn pijlen op de PvdA. (…) Overigens is de steun van de PvdA op het gebied van groen wel teleurstellend tot nu toe.’

‘Weet je wat zo jammer is?’, reageert Theunissen. ‘Je vertaalt alles naar mooie oneliners. Dat scoort mooi op Facebook maar de praktijk is vaak weerbarstiger.’ Theunisen wijst daarbij op de financiële positie van Almere. ‘We hebben ook een verantwoordelijkheid voor de financiële positie van Almere. Die verantwoordelijkheid ontlopen jullie. Want we zijn geen boekhouders – heb je letterlijk zo gezegd. Dat is echt te gemakkelijk’.

Gevoelige snaar

Luijendijk reageert daarop met een knipoog. ‘Goed om te zien dat ik een gevoelige snaar geraakt heb. Dat belooft wat naar de toekomst. Ik hoop jullie nog vaak aan onze groene zijde te zien.’

Burgemeester Weerwind heeft herhaaldelijk laten weten zich te ergeren aan deze discussies op social media. Raadsleden horen hun standpunten uit te wisselen op de plek die daarvoor bestemd is: de raadzaal.

Uit de krant