Afbeelding
Almere DEZE WEEK

SP: bewoners Kruidenwijk zien pilotproject als bedreiging

Wonen

KRUIDENWIJK – Bewoners van Kruidenwijk zien het experiment ‘Bouwen in de Buurt’, dat de gemeente onlangs lanceerde, als een bedreiging voor het openbaar groen in de wijk. Dat stelt althans de SP, die daar schriftelijke vragen over heeft gesteld.

Bewoners van Kruidenwijk kunnen met het experiment ‘Bouwen in de Buurt’ in hun eigen wijk op zoek gaan naar plekken voor woningbouw voor zichzelf, familie of vrienden. In het pilotproject kunnen zij bij maximaal vijftien projecten zelf locaties bepalen om woningen aan de eigen buurt toe te voegen op een manier die voorziet in de eigen behoefte.

Volgens de SP heeft het plan ‘veel verontwaardiging, bezwaren en vragen’ opgeroepen. ‘Men ziet een nieuwe bedreiging opdoemen voor het openbaar groen in de wijk.’

De gemeente heeft wat ‘inspirerende ideeën’ laten zien, waaronder een artist impression van nieuwe bebouwing in een hofje. ‘Dat steeds meer bewoners van alles in hun tuin bouwen, moeten zij weten’, schrijft de SP. ‘Al is het niet altijd een verrijking voor de buurt en zou ook hierop wat meer toezicht geen kwaad kunnen, maar met bouwinitiatieven stimuleren ten koste van openbare groene voorzieningen wordt een grens overschreden.’

Vragen

De SP wil van het college weten waarom in een brief die naar bewoners is gestuurd nauwelijks heldere restricties gesteld aan de bouwinitiatieven waartoe wordt opgeroepen. ‘Heeft u over deze pilot overleg gepleegd met omwonenden en gebruikers van de plantsoenen en hofjes? Met welke mogelijke andere belanghebbenden heeft u overleg gepleegd, en met welk resultaat?’

De partij wijst ook op de begrenzingen, beperkingen en eisen die aan de ideeën gesteld worden. ‘Er wordt slechts gewezen op de normale planologische eisen, belangrijke kabels en leidingen en beschermd gebied. Dat laatste bestaat volgens de SP helemaal niet in de Kruidenwijk.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto