Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Geen tijd voor handhaving illegale bootjes

Wonen

BUITEN – Toezichthouders zijn er de afgelopen maanden niet aan toegekomen om te handhaven in de passantenhaven langs de Evenaar in Buiten, waar veel bootjes illegaal liggen aangemeerd. Controles op naleving van de coronamaatregelen hebben zoveel capaciteit opgeëist, dat andere taken van Stadstoezicht zijn blijven liggen.

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Respect Almere. Het passantenhaventje in Buiten ligt vol boten die daar veel langer liggen dan de toestane drie dagen. Tijdens onderzoek door toezichthouders van Stadstoezicht is gebleken dat twee van de dertien boten zelfs permanent bewoond worden. Ook zouden omwonenden de nodige (drugs)overlast ervaren. Het handhavingstraject wordt weer opgepakt nu de inzet op coronameldingen is afgenomen. “Indien er overlastmeldingen ontvangen waren, zou hier wel degelijk inzet op zijn gepleegd. Zowel bij de politie als bij Stadstoezicht zijn er deze zomer echter geen meldingen ontvangen van drugsoverlast of onrust”, aldus het college.

Problemen verplaatsen

Met handhaving alleen zijn de problemen volgens het college overigens niet zomaar verholpen. “Onze ervaring is dat handhaving er veelal voor zorgt dat boten elders in Almere worden aangemeerd. Dat zou eventuele problemen verplaatsen.”

Om tot een meer structurele oplossing te komen voor illegale situaties in passantenhavens en afmeeroevers, ook voor wat betreft de bewoning in de passantenhaven bij de Evenaar, vinden momenteel overleggen plaats met diverse maatschappelijke partijen en gemeentelijke afdelingen. “Daarbij wordt waar nodig geprobeerd de bewoners van boten toe te leiden naar zorg- en/of hulpverlening.”

De passantenhaven in Buiten. (Archieffoto: Fred Rotgans)

Uit de krant