De locatie voor de shortstay woningen. (Foto: Google)
De locatie voor de shortstay woningen. (Foto: Google)

Huisvesting arbeidsmigranten Zwenkgrasstraat stap dichterbij

Wonen

KRUIDENWIJK – PDW Vastgoed en Flexwonen, de initiatiefnemers die aan de Zwenkgrasstraat in Kruidenwijk woningen voor tijdelijke arbeidsmigranten willen bouwen, mag zijn plannen verder uitwerken. Dat heeft het college bepaald. In de omgeving wordt verschillend gedacht over deze plannen.

Het gaat om een zogenoemde ‘shortstay’ voorziening voor arbeidsmigranten die werkzaam zijn bij Almeerse bedrijven. De initiatiefnemer wil aan de Zwenkgrasstraat (bedrijventerrein Frezersplaats, naast de kringloopwinkel) een drielaags pand bouwen met 54 tweepersoonsstudio’s, één bedrijfswoning, een gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte realiseren, alsmede voldoende parkeerplaatsen. Het college heeft geconstateerd dat de locatie voldoet aan de vestigingscriteria. 

Participatie

De initiatiefnemers zijn zelf al in 2021 gestart met het participatietraject. Daaruit bleek dat er ‘een gemixt beeld’ over het draagvlak in de omgeving bestaat; er zijn voor- en tegenstanders. De bezwaren richten zich daarbij hoofdzakelijk op de door de omgeving te verwachten overlast en de waardevermindering van panden. De gemeente is van mening dat kwalitatief goede huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten doorslaggevend is, maar wil wel dat de initiatiefnemer de omgeving goed betrokken houdt bij de verdere uitwerking van de plannen, waarbij ook aandacht is voor hun bezwaren.  Er wordt nu een projectopdracht met grondexploitatie opgesteld waar de gemeenteraad dan dit najaar een beslissing over moet nemen. 

Shortstay

Shortstay arbeidsmigranten verblijven slechts een aantal maanden in Nederland. De wensen en behoeften voor deze doelgroep liggen anders dan bij arbeidsmigranten die langer in ons land verblijven. Zo moet er 24-uurs beheer zijn op de locatie en een mogelijkheid voor ontmoeting en verblijf op de locatie zelf. Ook is het wenselijk dat locaties zich bevinden buiten de woonwijken maar wel binnen de bereikbaarheid van winkel- en sportvoorzieningen.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto