Kwetsbare bomen bij De Groene Kathedraal worden vervangen door nieuwe aanplant. (Foto: Vincent Wigbels)
Kwetsbare bomen bij De Groene Kathedraal worden vervangen door nieuwe aanplant. (Foto: Vincent Wigbels)

Flevoland maakt geld vrij voor behoud van vier landschapskunstwerken

Algemeen

FLEVOLAND - Provinciale Staten van Flevoland stemden er woensdag mee in om 500.000 euro beschikbaar te stellen voor herstel van de vier oudste Flevolandse landschapskunstwerken. Het gaat om De Groene Kathedraal, Aardzee, de omgeving van het Observatorium en Sea Level. De restauratiewerkzaamheden starten zo snel mogelijk.

Gedeputeerde Kunst en Cultuur Michiel Rijsberman: “We hebben besloten om hier een bijdrage aan te leveren zodat deze kunstwerken de uitstraling krijgen die ze verdienen bij aanvang van de Floriade in 2022. Daarnaast waren deze landschapskunstwerken in dermate staat dat restauratie niet langer kon wachten.” 

De werkzaamheden aan de vier landschapskunstwerken zijn nogal verschillend. Zo zullen de dode en kwetsbare bomen bij De Groene Kathedraal in Almere vervangen worden voor nieuwe aanplant. Bij Aardzee in Zeewolde worden de verweerde taluds vervangen en worden de contouren en paden strakgetrokken. De omgeving van het Observatorium in Lelystad wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke staat om de beleving van het kunstwerk te verbeteren. En bij Sea Level in Zeewolde wordt de grijze deklaag verwijderd omdat deze het kunstwerk aan blijkt te tasten. 

Hulp van experts

Bij de restauraties zijn verschillende experts, uitvoerders en restauratoren betrokken. Waar nodig wordt advies ingewonnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijdrage van de provincie worden middels een subsidie beschikbaar gesteld aan de eigenaren van de vier kunstwerken: Het Flevo-landschap, gemeente Zeewolde en gemeente Almere. Deze eigenaren dragen ook de zorg voor het reguliere beheer en onderhoud van de kunstwerken. 

Afspraken met eigenaren

De provincie grijpt deze herstelwerkzaamheden aan om sluitende afspraken te maken met de eigenaren van de landschapskunstwerken over toekomstig beheer en onderhoud. Stichting Land Art Flevoland heeft in 2018 een Masterplan Land Art Flevoland opgesteld. Dit in vervolg op een bijeenkomst met alle beheerders van de kunstwerken, waarin de benodigde herstelwerkzaamheden gezamenlijk zijn geïnventariseerd. Martine van Kampen, curator van Land Art Flevoland: “De landschapskunstwerken van Flevoland vormen een levende collectie. De kunstwerken zelf zijn ook onderdeel van de levende natuur. Groei, bloei en verval horen daarbij. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen de natuurlijke processen, het beschermen van de kunstwerken als belangrijk erfgoed en het bieden van een optimale ervaring aan het publiek.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto