De Westerdreef in Haven. (Archieffoto aangeleverd)
De Westerdreef in Haven. (Archieffoto aangeleverd)

Groenliefhebbers roepen raad op tegen bomenkap Westerdreef te stemmen

Algemeen

HAVEN - Verschillende groenliefhebbers in Almere Haven maken zich zorgen over de gemeenteraadsvergadering van vanavond, waarin een besluit wordt genomen over de bomenkap langs de Westerdreef. In een pamflet dat zij gisteren naar de gemeenteraadsleden stuurden roepen zij op om tegen te stemmen.

‘Is Almere een Growing Green City, stad van de Floriade? Ook als Almere 137 Abelen gaat kappen, vlak vòòr de Floriade?’, zo kopt het pamflet dat onder meer is ondertekend door afgevaardigden van de Stichting Belangen Park Uithof, vrijwilligers Voedselbos en Windbos Park Uithof, Groene Buur, Extinction Rebellion Almere en een aantal buurtbewoners. Eind oktober deden de fracties van de SP en de Partij voor de Dieren met een protestmars ook al een laatste oproep aan de raad om te kiezen voor groenbehoud. 

“In wetenschappelijke kring wordt breed getwijfeld of de veiligheidsnormen niet te streng zijn om gebruikt te worden voor bomen. Deze normen zijn ontwikkeld om beslissingen te nemen over gebouwen. In de praktijk kan er daarom ook van deze normen worden afgeweken als je daar goede redenen voor hebt. Zo’n goede reden kan zijn het voorkomen van kaalslag door een fasegewijze vernieuwing”, zo stellen de schrijvers van het pamflet. 

“Veel bomen in Almere zijn geplant in dezelfde tijd. Veel bomen worden dus ook gelijktijdig oud. Als je die bomen gelijktijdig gaat vervangen leidt dat tot de bekende kaalslag. Enerzijds zijn er de traditionele normen voor het beheer van de bomen die leiden tot het kappen van veel prachtige bomen in Almere. En gevoelsmatig zijn de meeste Almeerders daar zeker geen voorstander van. Anderzijds is er een wereld die we nu aan het maken zijn. Een wereld waarin de natuur veel belangrijker wordt. We willen het groen sparen. Daarom maken we plannen om vervanging van bomen in kleine stukjes te doen, verdeeld over tientallen jaren. Misschien geeft dat wat grotere risico’s en wat meer kosten. Maar met meer creativiteit en minder angst om af te wijken van die strenge normen kunnen we Almere tot een Growing Green City maken.”

SP

Naar aanleiding van een stroom van bewonersklachten en het bericht in Almere Deze Week over de bomenkap in bossen en parken, heeft de SP de gemeente gevraagd om de Essenbomen zo min mogelijk te kappen. Volgens de partij is vooral de gewone Es (Fraxinus Excelsior) het meest gevoelig voor de Essentaksterfte, maar er zijn grote verschillen tussen de individuen van deze soort. Bovendien kunnen oudere exemplaren ook met de ziekte nog vele jaren overleven en mogelijk op natuurlijke wijze herstellen. Ook zijn er Essensoorten die (veel) minder gevoelig zijn voor de Essentaksterfte, zoals de Pluimes, Amerikaanse Es, Zachte Es en de Smalbladige Es.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto