59% denkt niet dat de Floriade een positief effect heeft gehad op de stad. (Archieffoto: Sylvia de Zwijer)
59% denkt niet dat de Floriade een positief effect heeft gehad op de stad. (Archieffoto: Sylvia de Zwijer)

Almeerse jongeren zijn positiever dan ouderen

Algemeen

ALMERE – Elke twee jaar wordt door het team Onderzoek & Statistiek op het stadhuis een grote enquête uitgevoerd. De uitslagen zijn nu bekend. 88% is (een beetje) trots op de stad. Almeerse jongeren zijn positiever dan senioren.

Direct na de zomervakantie van 2022 zijn 20.330 Almeerders uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, waaruit blijkt dat er een aantal onverwachte verschillen zijn tussen jonge Almeerders (18 t/m 28 jaar) en senioren (65+).
86% van de Almeerders is (een beetje) trots op Almere. 75% is betrokken bij de eigen wijk of buurt, dit geldt in mindere mate voor de stad en het stadsdeel. 21% van de Almeerders voelt zich gediscrimineerd in de vrije tijd of in de openbare ruimte, jongeren voelen zich het vaakst onheus bejegend. Volgens 9% heeft dit zeker met discriminatie te maken. 16% van de inwoners denkt dat de Floriade een positief effect heeft op het imago van Almere, 59% is het hier niet mee eens.

Politiek

16% van de Almeerders denkt dat de Raad van Almere geïnteresseerd is in de mening van de inwoners. Vooral inwoners van Almere Hout, senioren en hoogopgeleiden zijn geïnteresseerd in de gemeentelijke politiek. Jonge Almeerders zijn iets positiever over de politiek dan senioren, maar zijn over het algemeen iets positiever over de politiek dan senioren. De jongeren (17%) lezen ook minder de krant (71%). Toch zeggen Almeerders graag mee te willen denken en meedoen als het onderwerp betrekking heeft op de eigen buurt of zaken uit de eigen omgeving. 

Inkomen

12% van de Almeerse huishoudens komt moeilijk tot zeer moeilijk rond. Eenoudergezinnen en alleenstaanden hebben bovengemiddeld vaak een laag inkomen. Gemiddeld besteedt een Almeerse vrijwilliger (een derde van de Almeerders doet vrijwilligerswerk) bijna vijf uur per week aan het vrijwilligerswerk. 

Afval

69% van de Almeerders is tevreden over de afvalinzameling. Jonge inwoners zijn het meest tevreden over het onderhoud en de kwaliteit van de fysieke voorzieningen in de buurt, de 65+’ers het minst. 73% van de Almeerders vindt het belangrijk dat de gemeente werkt aan een duurzamer Almere.

De volledige resultaten van Almere in de Peiling zijn hier terug te vinden.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto