24-uur camerabewaking in het stadshart vind JOVD niet essentieel. (Foto: Shutterstock)
24-uur camerabewaking in het stadshart vind JOVD niet essentieel. (Foto: Shutterstock) Almere DEZE WEEK

Cameratoezicht Haven wordt verlengd, maar afgeschaald

Algemeen

HAVEN – Burgemeester Hein van der Loo heeft besloten het cameratoezicht in het centrum van Almere Haven te verlengen, maar wel af te schalen tot uitsluitend de Brink.

In het centrum van Almere Haven was sinds begin 2022 sprake van een verslechterde veiligheidssituatie vanwege een aantal straatroven en overvallen. Dat zorgde voor een toename van overlast in het centrumgebied. Waarnemend burgemeester Ank Bijleveld besloot, samen met politie en OM, in augustus daarom om tijdelijk cameratoezicht in te stellen, in ieder geval tot 15 maart. Uit een nieuwe veiligheidsanalyse blijkt dat er geen aanleiding is om in het hele gebied cameratoezicht voort te zetten. Alhoewel het beeld op straat momenteel rustig is, is er vrees dat de overlast op de Brink en directe omgeving met in de zomermaanden weer toe kan nemen tot een ‘ontoelaatbaar niveau’. 

Hanggroep

Daarnaast hebben sommige bewoners en ondernemers aangegeven te vrezen dat de hanggroep, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de toegenomen overlast op de Brink, terugkeert als de camera’s worden weggehaald. Cameratoezicht speelt dan ook, als onderdeel van een pakket aan maatregelen, een belangrijke rol bij het terugdringen en beheersbaar houden van de overlast op de Brink en directe omgeving. Doorgaan met het cameratoezicht wordt op die locatie daarom als noodzakelijk en proportioneel gezien.
Van der Loo heeft, ook in overleg met politie en OM, daarom besloten het tijdelijk cameratoezicht in afgeschaalde vorm te verlengen tot 1 september. Bij calamiteiten in die periode kan alsnog anders worden besloten.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto