Het voormalige arbeidsbureau. (Foto: Google maps)
Het voormalige arbeidsbureau. (Foto: Google maps)

Vergunninghouders in pand voormalig arbeidsbureau

Algemeen

RANDSTAD – De gemeente gaat het voormalige pand van het arbeidsbureau aan de Randstad 20-04 kopen voor 9,8 miljoen euro. In eerste instantie worden er per 1 oktober vergunninghouders gehuisvest.

De gemeente heeft tot aankoop besloten omdat het anders niet lukt om het vereiste aantal vergunninghouders, zoals opgelegd door het Rijk, te huisvesten. Iedere gemeente heeft van het Rijk een taakstelling opgelegd gekregen omtrent het aantal te huisvesten vergunninghouders. De provincie heeft de gemeente onder actief toezicht gesteld en een plan van aanpak gevraagd hoe de gemeente alsnog aan haar taakstelling gaat voldoen.
Een van de oplossingen uit het plan van aanpak betreft het vergroten van de woningvoorraad door aankoop en/of transformatie van bestaande gebouwen. Concreet is aangegeven dat op basis van de huidige inzichten voor 2023 en 2024 minimaal 200 extra woningen in deze periode beschikbaar zouden moeten komen om de taakstelling te halen. Samen met de woningbouwcorporaties wordt momenteel actief gezocht naar geschikte locaties en vastgoedobjecten.

Arbeidsbureau

Het voormalige arbeidsbureau aan de Randstad 20-04 werd vier jaar geleden getransformeerd naar woningen. Het gebouw telt 58 éénkamer-appartementen met eigen ingang, eigen sanitaire voorzieningen en eigen keuken. De gemeente heeft een bedrijf in de arm genomen voor het sociaal beheer in het pand en de omgeving. Een externe beheerder zal in opdracht van de gemeente de appartementen verhuren. Het pand is per 1 oktober leeg beschikbaar en kan snel worden gebruikt voor de huisvesting van vergunninghouders.

9,8 miljoen

De aankoop van het pand kost de gemeente 9,8 miljoen. Volgens het college loopt de gemeente daarbij financieel een laag risico, omdat de exploitatielasten gedurende het gebruik worden gedekt uit verhuuropbrengsten. De aankoop zal worden gedaan onder voorbehoud van de uitkomsten van een Bibob-onderzoek. De levering van het object en de start van de verhuur vinden dan ook niet eerder plaats dan na afronding van het Bibob-onderzoek. Bij een negatieve uitkomst van het Bibob-onderzoek kan de gemeente van de definitieve aankoop afzien.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto