Appartementencomplex Duinrijk. (Archiefbeeld: aangeleverd)
Appartementencomplex Duinrijk. (Archiefbeeld: aangeleverd)

Zorgen om dreigende huisuitzetting van DBA-cliënten

Algemeen

ALMERE - Bezorgde ouders en cliënten, verenigd in de Duinrijkgroep, maken zich grote zorgen over de zorg- en woonsituatie bij Expertisecentrum Deskundige Begeleiding Autisme (DBA). “Zestien cliënten krijgen een onmogelijke keuze voorgelegd: niet-passende, zware zorg accepteren of hun woning uit”, verklaren zij. Gemeente Almere en DBA zeggen in een reactie te zoeken naar oplossingen. 

DBA is een lokaal Almeers zorgbedrijf dat begeleid wonen biedt in appartementencomplexen Duinrijk en de Molenwiek. De Duinrijkgroep luidde op 27 februari de noodklok in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over ‘ondermaatse zorg door DBA’. Daarnaast is er woononzekerheid ontstaan, doordat de gemeente per 1 januari 2024 DBA uitsluit als aanbieder van gecontracteerde Wmo-zorg. Bij de recente aanbesteding is DBA namelijk buiten de boot gevallen. 

Niet de meest passende zorg

Als tijdelijke oplossing voor de Wmo-cliënten bij DBA, heeft de gemeente dit jaar de financiering omgezet naar een Persoonsgebonden Budget (Pgb). “Vanwege de overeengekomen koppeling van wonen en zorg moeten de cliënten het Pgb besteden bij DBA, anders volgt uithuiszetting”, zegt de Duinrijkgroep. DBA werkt volgens hen echter niet mee aan de Pgb-afspraak. “Eind april kregen zestien cliënten een brief met de mededeling dat zij óf voor zwaardere zorg konden kiezen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of hun woning uit moeten. Niet de meest passende zorg voor de cliënt is leidend, maar de financieel meest aantrekkelijke zorg,” stelt de groep. 

Onrust, verdriet en paniek

Bij cliënten heerst onrust, verdriet en paniek. “DBA ondernam eerder al juridische stappen om een cliënt uit haar huis te zetten, omdat zij kritiek uitte op de kwaliteit van de Wmo-zorg. Na een verloren kort geding tegen deze cliënt is DBA nu een bodemprocedure gestart om de uithuiszetting alsnog af te dwingen. Andere cliënten vrezen nu dat DBA ook tegen hen een rechtszaak zal aanspannen als zij niet overgaan tot zorg vanuit de Wlz.” 

Overwegingen boven tafel krijgen

Woo-verzoeken naar de overwegingen van de gemeente om DBA als aanbieder van Wmo-zorg uit te sluiten, zijn tot op heden door de gemeente afgewezen. De Duinrijkgroep wil deze overwegingen boven tafel krijgen. “Zolang cliënten afhankelijk zijn van DBA, hebben zij recht om te weten waar de zorg van DBA tekortschiet”, vinden zij. 

Zoeken naar oplossingen

Wethouder Froukje de Jonge sprak met de groep naar aanleiding van hun noodkreet. “Wij zien de urgentie en snappen dat mensen die via DBA wonen ongerust zijn”, reageert een woordvoerder van de gemeente. “Woonruimte is een schaars goed. We zijn met alle partijen in gesprek om te zoeken naar oplossingen.”

DBA betreurt situatie

DBA laat weten de situatie ook te betreuren. “Toen wij de wmo-aanbesteding niet kregen, hebben wij de gemeente meteen gevraagd wat dit zou betekenen voor onze wmo-bewoners”, reageert Els Boon van DBA. “Een Pgb is bij lange na niet toereikend. Nu moeten we er als zorgaanbieder geld op toeleggen en hoe lang houden we dat vol? Mensen hebben nu eenmaal een passende indicatie nodig om hier begeleid te kunnen wonen.” De genoemde rechtszaak tegen een bewoner is volgens Boon een ander verhaal. “De persoon in kwestie wil geen zorg afnemen van DBA en dan kunnen mensen hier niet blijven wonen, omdat wonen en zorg gekoppeld zijn. En wat de kwaliteit van de zorg betreft, die is recent gecontroleerd en goed bevonden. Wij werken ook uitsluitend met gediplomeerde medewerkers.” DBA wil graag in gesprek met de betrokkenen en de gemeente. “Wij hopen ook op een goede oplossing.”

De Duinrijkgroep laat weten dat de gemeente heeft toegezegd met spoed een nieuw onderzoek te laten doen naar de DBA door een externe instantie. “Onlangs zijn twee cliënten vertrokken uit Duinrijk, vanwege hoog oplopende conflicten met DBA over ondermaatse zorg. Dat waren overigens wlz-cliënten. Wij willen als ouders gewoon dat onze kinderen goede en passende zorg krijgen.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto