Hassan Buyatui: '3 á 5 zetels' (Foto: Almere DEZE WEEK)
Hassan Buyatui: '3 á 5 zetels' (Foto: Almere DEZE WEEK)

Hassan Buyatui lijsttrekker DENK Almere: ‘We willen meebesturen’

Politiek

ALMERE – Hassan Buyatui, momenteel als raadslid actief voor NIDA Almere, wordt bij de verkiezingen in maart 2022 lijsttrekker voor DENK, de partij die voor het eerst meedoet in Almere. “Een diverse stad als Almere heeft een partij als DENK hard nodig”, zegt Buyatui.

Door Marcel Beijer

Buyatui (47) zit in de raad sinds 2014. In de huidige raadsperiode verliet Buyatui de PvdA om als eenmansfractie door te gaan. Later sloot hij zich aan bij NIDA dat al actief was in Rotterdam en Den Haag. NIDA maakte afgelopen oktober bekend te stoppen als politieke partij. Buyatui sloot zich onlangs aan bij DENK en wordt dus direct de lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Zal DENK iets toevoegen aan de gemeenteraad? Buyatui weet het wel zeker. “Er leven meer dan 160 nationaliteiten in Almere, uit 190 herkomstgroepen. Dat zie je niet terug in de samenstelling van de raad. Wij willen als DENK die groepen een stem geven. Er is genoeg waar we ons hard voor kunnen maken: huisvesting, toegang tot sociale voorzieningen, discriminatie, armoede. Ik denk dat we veel Almeerders daarmee aanspreken.”

Gelijke rechten

De constatering dat DENK vooral een allochtonenpartij is, bestrijdt Buyatui. “Dit impliceert dat DENK voor een minderhedenbeleid is, maar dat is niet waar. DENK strijdt voor een Nederland waar er ruimte is voor alle Nederlanders en waar alle Nederlanders dezelfde kansen krijgen. Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid zijn het kompas waar we op koersen. Ik heb me als raadslid niet alleen hard gemaakt voor veiligheid gebedshuizen of vluchtelingen en huisvesting statushouders, maar ook sterk gemaakt voor aanpak van afvaldumpingen en zwerfvuil, zorg voor ouderen, veiligheid van bedrijventerreinen, het onderhoud van wijken. Daar is nog veel werk te doen. Verpaupering van de bestaande stad is een doorn in het oog. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de Staatsliedenwijk, daar is veel achterstallig onderhoud. Je kan DENK wel als linkse partij bestempelen. We willen dat er gelijke rechten zijn voor iedereen en dat de welvaart eerlijk wordt verdeeld onder alle Almeerders.”

Hard werken

Buyatui staat bekend om de grote hoeveelheid schriftelijke vragen die hij stelt. Dat ergert collega-raadsleden wel eens. “Ik ben een dossiervreter. Ik wil weten waar ik het over heb en ik hou van hard werken. Toen ik raadslid werd ben ik een dag minder gaan werken. Dat doe ik niet voor de grap. Ik wil van Almere een fijnere stad maken. Ga ook veel op werkbezoek. Ik merk wel eens van collega-raadsleden dat ze daar geen zin in hebben. ‘Ik heb een mandaat voor vier jaar’  zeggen ze dan. Nu de verkiezingen naderen zie je ze ineens weer op werkbezoek gaan.”

Drie à vijf zetels

Bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde DENK in Almere veel stemmen. Buyatui: “Omgerekend zouden dat lokaal wel eens drie zetels kunnen zijn. Daarbij mag landelijk alleen gestemd worden door mensen met de Nederlandse nationaliteit. Voor de gemeenteraadsverkiezingen geldt die beperking niet. We hopen dus eigenlijk wel op vier zetels, maar een vijfde is niet uit te sluiten. Belangrijk is dat mensen gaan stemmen. Ik kwam wel eens bij mensen thuis die hun oproepkaart hadden weggegooid omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen. Dat deed me echt pijn. Ik doe nu mee in de raad als eenmanspartij. Met drie, vier of vijf zetels doe je er veel meer toe. Dan is de tijd van meedoen voorbij. We willen meebesturen.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto