Bewoners overhandigen de handtekeinngen aan wethouder Froukje de Jonge. (Foto: Almere DEZE WEEK)
Bewoners overhandigen de handtekeinngen aan wethouder Froukje de Jonge. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Twijfel over jongerenflats Boomgaardweg

Politiek

PARKWIJK – Het plan om langs de Boomgaardweg in Parkwijk twee flats van 15 meter hoog te bouwen staat op losse schroeven. Tijdens de Politieke Markt donderdag bleek dat coalitiepartij GroenLinks gerede twijfel heeft over het plan. Dat zou een meerderheid in de raad eventueel in de weg kunnen staan.

Door Marcel Beijer

De twijfel heeft vooral betrekking op de doelgroep waarvoor de gemeente wil bouwen: dak- en thuisloze jongeren. In de hoge Parkwijk-flat tegenover één van de flats wonen veel ouderen, veelal 70-plussers, die hun oude dag verstoord zien worden. Vier bewoners spraken de raadsleden donderdag toe, evenals directeur Sander Uitdenbogaard van GGzCentraal die op hetzelfde terrein psychiatrisch centrum de Meregaard heeft staan. Hij verklaarde dat de komst van een flat negatieve invloed heeft op de privacy van zijn kwetsbare patiënten.

Begrip

De raadsleden hadden veel begrip voor de argumenten. Bijna allemaal zijn ze er van overtuigd dat er voor jongeren gebouwd moet worden, maar er was ook begrip voor de bezwaren van bewoners en de GGZ-directeur. De locatie wordt niet als ideaal gezien. Dat vooral GroenLinks twijfelt zou er wel eens voor kunnen zorgen dat er een streep door de plannen gaat. Kritiek was er ook op de wijze waarop met de bewoners is gecommuniceerd. Daarbij vielen woorden als ‘misleidend’ en ‘achterbaks’.

Geen stem

Net als de raadsleden had ook wethouder Froukje de Jonge begrip voor de bezwaren. “Als ik zelf in die buurt had gewoond had ik misschien zelf ook als inspreker de raad vanavond wel toegesproken”, zei ze in een emotioneel betoog. “Het dilemma is dat de jongeren voor wie we bouwen geen stem hebben. Die zitten hier vanavond niet. Die moeten slapen bij een vriend, een neef of het Leger des Heils. Het zijn geen probleemjongeren, maar jongeren met een probleem: ze hebben geen woning.  Perspectief is er ook niet. Als we op een andere plek willen bouwen krijgen we daar weer boze bewoners.”

202 handtekeningen

De wethouder nam een lijst met 202 protesthandtekeningen in ontvangst en beloofde met de bewoners in gesprek te gaan. Toch benadrukte ze dat het bestemmingsplan toelaat dat op de bewuste locaties ‘maatschappelijke bebouwing’ mag komen. ‘Uw uitzicht gaat veranderen, sowieso.’ Of de beoogde jongerenflats er komen (op een terrein zo dicht op de Meregaard, psychiatrisch centrum Fornhese, een school voor speciaal onderwijs en verslavingszorg Amethist) is dus nog maar de vraag. Schrijnend waren de voorbeelden van overlast die bewoners nu al ervaren: naakte mensen die aan voordeuren opbellen, dealende jongeren en heroïnespuiten in de bosjes. Volgende week wordt er verder gesproken

Uit de krant