Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Cameratoezicht in centrum Buiten lijkt niet langer nodig

Redactie

BUITEN CENTRUM – Het cameratoezicht in het centrum van Almere Buiten lijkt niet langer noodzakelijk. Uit een evaluatie blijkt dat zich weinig wanordelijkheden en onveilige situaties hebben voorgedaan. Voorgesteld wordt om het stoppen met cameratoezicht te verkennen door het aantal camera’s gefaseerd terug te brengen.

Het cameratoezicht in Almere is geëvalueerd over de periode 2016-2019. Er is onderzoek gedaan naar de werking van het cameratoezicht en naar de noodzakelijkheid en proportionaliteit. In Almere Stad Centrum is genoeg aanleiding om het cameratoezicht voort te zetten. “Politiecijfers over de periode 2016 -2019 tonen aan dat het cameratoezichtgebied Almere Buiten Centrum niet langer dermate onveilig is, dat cameratoezicht nog langer gelegitimeerd is”, meldt burgemeester Franc Weerwind aan de gemeenteraad. “De registraties van Cameratoezicht ondersteunen deze constatering. Gemiddeld is eens in de twee dagen door de camera’s een openbare orde en veiligheidsincident waargenomen.”

Van 2016 tot en met 2019 daalt het aantal incidenten en het aantal cameraregistraties, maar in 2020 heeft deze dalende lijn zich niet doorgezet. “De beperkte toename heeft geen effect op de proportionaliteit van het cameratoezicht”, aldus Weerwind in een brief aan de raad. “Deze veiligheidssituatie staat toe om via gefaseerde afschaling van het aantal camera’s het stoppen met cameratoezicht te verkennen.”

Reacties peilen

De burgemeester wil wel eerst weten hoe belanghebbenden hier tegenover staan. Het uitgangspunt is om ondernemers, het ROC, Pro Rail en andere belanghebbenden te informeren en reacties op te halen. Ondernemers in het centrum van Buiten worden uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst begin februari, waarbij de stedelijke vernieuwing én het cameratoezicht op de agenda staan. Ook wil de burgemeester de gemeenteraad raadplegen, voordat hij het beleidskader cameratoezicht Almere 2021 -2024 vaststelt.

Uit de krant