Dit veldje aan de Boomgaardweg wordt wellicht ook bebouwd.  (Foto: Almere DEZE WEEK)
Dit veldje aan de Boomgaardweg wordt wellicht ook bebouwd. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Lector: ‘Hou regie over de straat’

Wonen

ALMERE - Bij de hoogbouw die gemeenten komende jaren neerzetten is het cruciaal dat ze rekening houden met de ‘fijnmazigheid van de menselijke maat’. Dat zegt lector Bouwtransformatie Frank Suurenbroek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) tegenover het blad Binnenlands Bestuur.

Suurenbroek onderzocht met de HvA de inpassing van woontorens ‘bedoeld om onze steden te verdichten en vaak neergezet op wat perifere plekken. Hoe kun je dat toch een fijne plek maken voor bewoners?’, motiveert hij het onderzoek.
In Almere speelt de discussie over inbreiding van woontorens in groene gebieden momenteel ook nadrukken. In het HvA-onderzoek wordt de conclusie getrokken dat groen in de leefomgeving bijdraagt aan het welbevinden van bewoners, Suurenbroek stelt dat het bij gemeenten vaak ontbreekt aan ‘regie over de straat’. ‘Er zijn landschapsontwerpers en er zijn kavelontwikkelaars. Maar hoe je de tussenliggende publieke ruimte ontwikkelt en wie daarover gaat … dat valt tussen wal en schip. Goede keuzes over de publieke ruimte maken is cruciaal, zeker omdat woningen steeds kleiner worden.’

Uit de krant