Er moeten veel woningen bijgebouwd worden, ook in Almere (Foto: AdobeStock)
Er moeten veel woningen bijgebouwd worden, ook in Almere (Foto: AdobeStock) Almere DEZE WEEK

‘Huizenprijzen stijgen nog harder’

Wonen

‘Huizenprijzen stijgen nog harder’

ALMERE – De ABN AMRO verwacht dat de huizenprijzen dit jaar geen 10 procent, maar 12,5 procent zullen stijgen. In Almere stegen de prijzen het afgelopen jaar al bijna het sterkst van Nederland, bijna 300 euro per dag.

De ABN AMRO stelt dat de vraagprijzen van te koop staande huizen nauwelijks meer in hoogte toenemen, maar dat.de verkoopprijzen nog altijd naar recordhoogtes stijgen. Dat heeft te maken met het krappe aanbod. Die ontwikkeling is bijzonder ongunstig voor jongeren die een woning proberen te kopen. De gemiddelde koopsom ligt inmiddels ruim boven de 400.000 euro. De bevindingen van de ABN AMRO komen overeen met de cijfers van technologiebedrijf Calcasa dat in november concludeerde dat de gemiddelde verkoopprijs in Nederland op 417.000 euro ligt. In Almere stijgt de waarde van een woning momenteel met ongeveer 300 euro per dag.

Nieuw kabinet

In het coalitieakkoord is afgesproken dat het nieuwe kabinet veel aandacht zal schenken aan de overspannen woningmarkt. Daarom is er specifiek een minister van Wonen aangesteld.  Zo wordt de verhuurdersheffing afgeschaft en wordt bekeken of de overdrachtsbelasting voor beleggers verder verhoogd kan worden. Ook het Almeerse college heeft aangegeven de komende jaren stevig te willen investeren in woningbouw. 

Onduidelijk

De ABN AMRO noemt die ontwikkelingen rond het nieuwe kabinet bemoedigend, maar stelt dat het nog steeds onzeker is of de gewenste bouwambitie te realiseren is. Ook andere deskundigen hebben daar twijfels over. Zo is er verbaasd gereageerd dat het kabinet geen verdere belastingmaatregelen neemt, behalve het afschaffen van de ‘jubelton’ (belastingvrije schenking). Ook versnelde verlaging hypotheekrenteaftrek zou een rem kunnen zetten op de forse prijsstijgingen. Dat staat echter niet opgenomen in coalitieakkoord.

Uit de krant