Versneld bouwen in Almere. (Archieffoto: aangeleverd)
Versneld bouwen in Almere. (Archieffoto: aangeleverd) Almere DEZE WEEK

150 miljoen euro voor nieuwbouw in MRA

Wonen

ALMERE - Het Rijk stelt 150 miljoen euro subsidie beschikbaar aan gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor investeringen in de infrastructuur, waarmee de woningbouwopgave kan worden versneld. Ook Almere krijgt ruim 16 miljoen euro waarmee snel stappen kunnen worden gezet om woningbouwlocaties bereikbaar te maken. 

De samenwerkende overheden in de MRA hebben de ambitie om voor 2030 175.000 woningen te realiseren. In Flevoland gaat het om bijna 40.000 woningen, vooral in de MRA-gemeenten Almere en Lelystad. Er moet aan belangrijke voorwaarden worden voldaan om te kunnen bouwen, zo moet er onder meer voldoende ambtelijke capaciteit zijn en worden voldaan aan de  wettelijke vereisten voor stikstof. 

Almere

Het Rijk stelt de subsidie beschikbaar in een aantal ronden, die ’tranches’ worden genoemd. Voor de eerste tranche is per gebied een aanpak op maat uitgewerkt, waarin wonen, werken, openbare ruimte en bereikbaarheid samenkomen. De betrokken gemeenten hebben in deze gebiedsplannen investeringen in beeld gebracht die nodig zijn voor een evenwichtige ontwikkeling van hun gemeenten. Om een deel van deze woningen versneld te kunnen bouwen, is de aanleg nodig van infrastructuur, zoals wegen, energie en water. Daarom heeft het Rijk in overleg met onder meer de provincies en de MRA aangegeven welke locaties een subsidie krijgen om de infrastructuur te verbeteren. Almere krijgt daar ruim 16,2 miljoen euro voor waarmee versneld 3853 woningen kunnen worden gebouwd.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto