Bouwen van laag (linksonder) naar hoog (rechtsboven) (Foto: INBO architecten)
Bouwen van laag (linksonder) naar hoog (rechtsboven) (Foto: INBO architecten)

Filmwijkers presenteren eigen scenario voor Oostkavels

Wonen

De Bewonersgroep Oostkavels-Filmwijk heeft hun eigen scenario voor de bebouwing van de Oostkavels uitgewerkt en laten doorrekenen. Dit bewoners-scenario wordt naast de drie opties neergelegd die de gemeente zelf heeft bedacht.

Door Marcel Beijer

De gemeente gaat de Oostkavels ontwikkelen. Dit gebied loopt grofweg vanaf de parkeerplaats van het Flevoziekenhuis tot het treinstation. De bewonersgroep uit Filmwijk was fel gekant tegen een scenario waarbij een 70 meter hoge flat in hun gezichtsveld zou komen te staan. Via inspraak kregen ze de gelegenheid om hun eigen scenario uit te werken. Die hebben ze de ‘Groene Trap’ genoemd en gaat van laagbouw bij de Filmwijk, naar hoogbouw bij het station. Dit scenario wordt straks samen met de drie gemeentelijke scenario’s gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dat zal dit voorjaar zijn.

5000 bewoners

De bewoners stellen dat hun plan voordelen biedt voor iedereen, niet in de laatste plaats voor de naar verwachting ruim 5000 nieuwe bewoners op de Oostkavels en het ontwerp van de Filmwijk zelf dat ooit de blikvanger was van de BouwRAI 1992. Hun scenario bevat net zoveel (of zelfs meer) woningen dan de drie opties die de gemeente heeft neergelegd, terwijl volgens de bewonersgroep toch een breed parklint langs de Stadswetering ontstaat met aansluitend een ruim parkveld op de Zuidpunt als groen rustpunt aan het water. ‘Met dit parkveld wordt de natuurlijk ruimtelijke opzet van het Lumièrepark doorgetrokken in het Stadscentrum’, stellende bewoners. ‘Het maakt het rondje Weerwater als doorlopend rust-, fiets- en wandelgebied nog aantrekkelijker.’ 

Reactie wethouder

Eerder liet wethouder Julius Lindenbergh tegenover deze krant al weten het scenario van de bewoners ‘niet het meest logisch’ te vinden. “Ik heb de bewonersgroep een handreiking gedaan door hun scenario volwaardig mee te nemen naast de liggende scenario’s. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist. Ik zal ze dit scenario echter niet adviseren.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto