Stockfoto. (Foto: AdobeStock)
Stockfoto. (Foto: AdobeStock)

Forensisch Centrum voor Adolescenten: ‘Re-integratie jongeren met complexe problematiek ingewikkeld’

Algemeen

STEDENWIJK  - Een cliënt die via het Forensisch Centrum voor Adolescenten in een appartementencomplex in de Stedenwijk is komen wonen, houdt de gemoederen daar flink bezig. De Vereniging van Eigenaren heeft meerdere klachten van omwonenden gekregen over geluidsoverlast en de politie moest er al meermaals aan te pas komen. “Re-integratie van mensen met complexe problematiek is ingewikkeld. Wanneer zij weer deel gaan uitmaken van de maatschappij, betekent dit automatisch dat zij ook te máken krijgen met deze maatschappij. En dat wil nog wel eens botsen”, erkent Adwin Peeks van het Forensisch Centrum voor Adolescenten.

Het Forensisch Centrum voor Adolescenten is een private instelling voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, en die vanwege hun complexe problematiek moeilijk te behandelen zijn binnen het reguliere circuit. “Wij helpen hen om weer zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij”, vertelt Peeks. “Wanneer zij door de rechter een behandeling krijgen opgelegd, volgen zij bij ons een programma op maat met begeleiding door een team van psychologen en sociaal maatschappelijk werkers. Na de eerste behandelfase in een van onze Fasehuizen, in Amsterdam of Assen, is het de bedoeling dat deze jongeren weer zelfstandig gaan wonen, met de nodige begeleiding.”

Overlast

Dat dit proces niet zonder slag of stoot gaat bleek eerder in Amsterdam, waar vele incidenten plaatsvonden na de komst van het Fasehuis van het Forensisch Centrum voor Adolescenten. Dit leidde in 2019 zelfs tot Kamervragen. Ook bewoners van het appartementencomplex in de Almeerse Stedenwijk worden geconfronteerd met overlast. De Vereniging van Eigenaren heeft de eigenaar van het appartement, dat wordt gehuurd door het Forensisch Centrum voor Adolescenten, gesommeerd hier iets tegen te doen.

Leerproces

“Wij snappen dat dergelijke overlast heel vervelend is. Maar het is voor onze cliënten een leerproces”, stelt Peeks. “De cliënt in kwestie heeft al flinke stappen gemaakt. Hij heeft overdag een fulltime baan en is als vrijwilliger actief bij voetbalactiviteiten in de wijk. Maar als hij thuis is, zoekt hij vaak ontspanning in het draaien van - te harde - muziek. We helpen hem om manieren te vinden om anderen niet tot last te zijn. Naar aanleiding van de klachten zijn we samen met hem bij buren langs geweest en we zijn altijd bereid om bij een bijeenkomst van de VVE meer informatie te geven.” In de late uren is er regelmatig een nachtwaker aanwezig bij het appartement. “Die is er echt voor het welzijn van de cliënt”, benadrukt Peeks. “Niet omdat hij niet weg zou mogen, want hij is vrij om te gaan waar hij wil.”

Impact 

Een van de omwonenden laat weten dat de hele situatie een enorme impact heeft. “Het leidt tot veel stress en slaapgebrek. We hebben zelf meermaals met deze bewoner en diens begeleider gesproken, maar de overlast is er nog steeds en wij ervaren weinig begrip richting onze kant.”

Plan van aanpak

De gemeente Almere heeft de zaak vanuit Woonoverlast opgepakt, in samenwerking met de politie en betrokken bewoners. “Er ligt een plan van aanpak. Op basis daarvan zijn er reeds diverse acties ondernomen vanuit de politie en de gemeente”, zo laat een woordvoerder van de gemeente Almere weten.

Ook voor het Forensisch Centrum voor Adolescenten is het uitgangspunt dat er uiteindelijk goed kan worden samengewoond. “De eerste paar maanden zijn vaker lastig, maar gezien de vooruitgang die al is geboekt hebben wij er vertrouwen in.” 

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto