Burgemeester Franc Weerwind vertrekt. (Foto: Fred Rotgans)
Burgemeester Franc Weerwind vertrekt. (Foto: Fred Rotgans) Almere DEZE WEEK

Kogel door de kerk: Weerwind vertrekt

Algemeen

ALMERE - Alle namen van het nieuwe kabinet zijn bekend. Alle partijen hebben de namen van hun ministers vrijgegeven. De Almeerse burgemeester Franc Weerwind wordt namens D66 definitief minister voor rechtsbescherming. Weerwind bevestigt de voordracht.

De geruchten over de benoeming van Weerwind deden al enige tijd de ronde en waren ook zeer hardnekkig. Toch benadrukte Weerwind dat hij Almere trouw zou blijven. Vorig jaar verlengde hij zijn burgmeesterschap met nog een zes jaar en tegenover Omroep Flevoland liet hij in oktober nog weten geen trek te hebben in een ministerpost.
Vorige week vroeg deze krant Weerwind op de man af of hij gepolst was als minister voor het nieuwe kabinet. Toen ontkende hij dat niet, maar liet hij cryptisch weten dat zijn ‘prioriteit bij Almere ligt’. Wel verklaarde hij dat hij zich vereerd voelde dat zijn naam genoemd werd.

In een eerste reactie laat Weerwind weten: “Vandaag heeft mijn partij D66 bekend gemaakt welke kandidaat-bewindspersonen worden voorgedragen voor het nieuwe kabinet. Graag informeer ik jullie dat ik ben voorgedragen als minister voor Rechtsbescherming. Hierna volgt een gesprek met de informateur.”

De volledige lijst

Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Mark Rutte (VVD), premier

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza)
Wopke Hoekstra (CDA), minister van Buitenlandse Zaken
Liesje Schreinemacher (VVD), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Ministerie van Justitie en Veiligheid (J & V)
Dilan Yesilgöz (VVD), minister van Justitie en Veiligheid
Franc Weerwind (D66), minister voor Rechtsbescherming
Eric van der Burg (VVD), staatssecretaris Asiel en Migratie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Hanke Bruins Slot (CDA), minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hugo de Jonge (CDA), minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Alexandra van Huffelen (D66), staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Robbert Dijkgraaf (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Dennis Wiersma (VVD), minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Gunay Uslu (D66), staatssecretaris Cultuur en Media

Ministerie van Financiën (FIN)
Sigrid Kaag (D66), minister van Financiën
Marnix van Rij (CDA), staatssecretaris Fiscaliteit
Aukje de Vries (VVD), staatssecretaris Toeslagen en Douane

Ministerie van Defensie (DEF)
Kajsa Ollongren (D66), minister van Defensie
Christophe van der Maat (VVD), staatssecretaris Defensie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I & W)
Mark Harbers (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat
Vivianne Heijnen (CDA), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Micky Adriaansens (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat
Rob Jetten (D66), minister voor Klimaat en Energie
Hans Vijlbrief (D66), staatssecretaris Mijnbouw

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Henk Staghouwer (CU), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Christianne van der Wal (VVD), minister voor Natuur en Stikstof

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Karien van Gennip (CDA), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Carola Schouten (CU), minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Ernst Kuipers (D66), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Conny Helder (VVD), minister voor Langdurige Zorg en Sport
Maarten van Ooijen (CU), staatssecretaris Jeugd en Preventie

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto