Johan de Leeuw (AP/OPA) (l) en Brent Hadderingh (Forum voor Democratie). (Foto: Almere  DEZE WEEK)
Johan de Leeuw (AP/OPA) (l) en Brent Hadderingh (Forum voor Democratie). (Foto: Almere DEZE WEEK)

Forum voor Democratie, AP/OPA en burgers slaan handen ineen: Floriade-rapport

Algemeen

ALMERE – Forum voor Democratie en AP/OPA gaan samen met een groep inwoners in het najaar een onderzoeksrapport over de Floriade aan de gemeenteraad aanbieden. “Het doel is om te voorkomen dat er ooit nog zoiets gebeurt als de Floriade”, stellen de Fractievoorzitters Brent Hadderingh (FvD) en Johan de Leeuw (AP/OPA).

Door Robert Mienstra

Het onderzoeksrapport heeft verder als doel dat er een raadsenquête komt naar de Floriade. Dat is een onderzoek waarbij betrokkenen onder ede over het debacle van het evenement worden ondervraagd. “Het nieuwe college wil dat niet”, zegt Hadderingh, “daarmee blijven de betrokkenen en het oude en deels nieuwe college dus buiten schot. De nieuwe coalitie wil een onderzoeksbureau onderzoek laten doen naar het optreden van de raad in de afgelopen tien jaar. Maar ja, je weet hoe dat gaat, wie zo’n bureau inhuurt, bepaalt meteen de uitslag van zo’n onderzoek. Wij hebben daar totaal geen vertrouwen in. Bovendien is zo’n onderzoek dan meteen politiek, en dus niet objectief.”

Boven tafel

“We willen met het rapport boven tafel halen wat de rol van de diverse colleges, gemeenteraad en Floriade-organisatie was”, zeg De Leeuw. “Wat was de rol van de fracties en het gevolg van de fractiediscipline. “Heeft de raad wel grondwettelijk gewerkt?” We willen onder ede horen wart de rol van de achterkamertjes was, wat waren de hele en halve waarheden van de colleges? Hebben de raad en de colleges gedisfunctioneerd? Met ons rapport willen we bereiken dat al die vragen beantwoord worden.”

Waarheid

“De nieuwe coalitie wil niet alle kanalen openzetten om de waarheid over de Floriade boven tafel te halen”, zegt Hadderingh, “dus dan moeten we hel zelf doen. Ik hoop dan op fatsoen van de coalitie dat het rapport niet onder in de la belandt, maar wel degelijk besproken wordt in de raad. Het kan ook nog zo zijn dat de deelnemende burgers er een burgerinitiatief van maken, dan komt het sowieso op de agenda van de gemeenteraad.”

Onderste steen boven

Hadderingh en De Leeuw noemen nog wat detail-voorbeelden: “In een technische toelichting aan de raad werd een voorspelling van de bezoekersaantallen getoond. Zonder enig argument, dus volledig fictief. De VVD stelde altijd dat er een grote spin-off van de Floriade zou komen voor de ondernemers in Almere. Naar het zich nu laat uitzien, blijft die volledig achterwege. Wat zijn de cijfers? De onderste steen moet boven komen, daar wordt in het rapport naar gevraagd.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto