Hassan Buyatui van Denk gaat in debat over ontmanteling Floriade. (Archieffoto: aangeleverd)
Hassan Buyatui van Denk gaat in debat over ontmanteling Floriade. (Archieffoto: aangeleverd)

Debat in raad over ontmanteling Floriadeterrein. Plannen nog niet uitgewerkt, kosten onduidelijk

Algemeen

ALMERE – Hassan Buyatui van de politieke partij DENK heeft een debat in de gemeenteraad aangevraagd over de ontmanteling van het Floriadeterrein na 9 oktober, de sluiting van de Floriade. Daar zou nog veel te veel onduidelijkheid over zijn, ook over de kosten daarvan.

Door Robert Mienstra

DENK is niet te spreken over de traagheid waarmee de gemaakte afspraken van de ontmanteling worden uitgewerkt. Buyatui: “Er zou uiterlijk per einde van het tweede kwartaal van 2022, ook nog een lijst opgesteld worden van bouwwerken, groeninrichting en andere inrichtingselementen op het Floriadeterrein die behouden kunnen blijven. Dat is niet gebeurd, melde de gemeente deze week. Die gespreken over de ontmanteling van het terrein lopen nog. En dit komt niet overeen met hetgeen wat DENK zo’n twee weken geleden van Floriade BV meegekregen heeft. De Floriade BV melde namelijk dat alles op orde is en dat alle afspraken al uitgewerkt zijn. DENK maakt zich zorgen over die ontmanteling. Het is aan het college om onze zorgen weg te nemen.”

Tijdig

DENK wil in het debat met het college boven tafel krijgen hoe het college ervoor gaat zorgen dat de ontmanteling van het Floriadeterrein niet alleen tijdig plaats vindt maar ook de meeste waarde en voordelen voor Almere oplevert. De raad dient namelijk tijdig op de hoogte gebracht worden van de plannen voor het ontmantelen van het Floriadeterrein en de mogelijke risico’s, zodat daar nog invloed op mogelijk is.

Kosten

De beschikbare tijd voor de ontmanteling is kort. DENK maakt zich zorgen dat daardoor de kernwaardes van de Floriade, duurzaamheid en circulariteit, en het behoud van de waarde van de Expo-voorzieningen voor de stad ondergeschikt zullen worden gemaakt aan een snelle opschoning van het terrein. Daarnaast zijn de kosten van de ontmanteling als financieel risico in de risicoreservering Floriade opgenomen en wekt de huurovereenkomst bij DENK de indruk dat er aansprakelijkheidsrisico’s voor de gemeente zijn bij niet tijdige oplevering door de BV.

Afspraken

DENK wil verder van het college horen wat exact de rol van de gemeente is daar waar het gaat om de ontmanteling van de Expo-voorzieningen en hoe de gemeente hierop stuurt, zodat de raad zich daarover desgewenst kan uitspreken. Verder komt de vraag ter sprake waarom de Floriade BV de gemaakte afspraken rond de overdracht van het Floriadeterrein na afloop Floriade Expo 2022 nog niet heeft uitgewerkt. ‘Verwacht het college dat de Floriade BV de afgesproken deadlines voor oplevering aan Weerwater CV wel haalt? Wat zijn de consequenties als dat niet het geval is?’

De raad debatteert hierover op donderdag 22 september om 21.30 uur in de raadszaal.

Uit de krant