Hoogspanningskabels over het Weerwater. (Foto: aangeleverd)
Hoogspanningskabels over het Weerwater. (Foto: aangeleverd) Almere DEZE WEEK

Tennet onderzoekt uitbreiding Flevolands elektriciteitsnet

Algemeen

ALMERE – Netbeheerder Tennet onderzoek momenteel of in Flevoland de ruimte op het elektriciteitsnet kan worden vergroot. Dat schrijft minister Rob Jetten in een brief aan de Tweede Kamer. 

De vraag naar stroom is zo groot dat het netwerk het niet meer aankan. In Flevoland, maar ook Gelderland en Utrecht, is een snelle ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit bij zowel Tennet als de regionale netbeheerders. Bedrijven stappen over van aardgas op elektriciteit en ook is er een verdere groei van het aantal bedrijven en woningen met warmtepompen en laadpalen. 

Groei

Door de snelle groei van windparken en zonneparken doen zich al jaren knelpunten voor in het net, schrijft Jetten. In Flevoland komt dat dus vooral door zon- en windparken. ‘In deze provincies was in 2021 de maximale capaciteit van het regionale hoogspanningsnet bereikt door de snelle opkomst van met name zonneparken. Hierdoor konden er tijdelijk geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen en kwamen aanvragen op de wachtlijst’, stelt Jetten. 

Flexibel vermogen

De minister schrijft verder: ‘Tennet heeft onderzoek gedaan en meer flexibiliteit gevonden. De netbeheerder gaat op zoek naar meer partijen die tegen betaling flexibel vermogen kunnen bieden, om zo meer van de wachtlijst aan te kunnen sluiten. ‘Uiteraard wordt ook in deze regio’s het net uitgebreid’, aldus de minister.  

Transportschaarste

‘Ik zal alle mogelijkheden aangrijpen om waar mogelijk verlichting te bieden’, besluit hij de brief. ‘We kunnen echter niet voorkomen dat transportschaarste zich voorlopig blijft voordoen. Ik doe daarom een dringend beroep op netbeheerders, medeoverheden en marktpartijen om het maximale te doen om de schaarste te verlichten. Tegelijkertijd zal ik in het kader van het Nationaal Plan Energiesysteem onderzoeken wat er vanuit een breder energiesysteem- en langetermijnperspectief mogelijk is om tot structurele oplossingen te komen.’

De volledige brief van minister Jetten aan de Kamer is hier te lezen.

Uit de krant