De beoogde locatie van de opvang in Poort. (Foto: aangeleverd)
De beoogde locatie van de opvang in Poort. (Foto: aangeleverd)

Nieuwe informatieavond Domus pas in januari

Algemeen

POORT – Een nieuwe informatieavond over de mogelijke vestiging van een Domus-voorziening in Poort is pas weer in januari mogelijk. Dat blijkt uit een gesprek dat een afvaardiging van de bewoners maandagochtend met wethouder Froukje de Jonge heeft gehad.

In het gesprek gaven de bewoners nogmaals aan wat hun bezwaren zijn tegen de komst van een opvang voor verslaafden met psychische problemen op de geplande plek in hun stadsdeel. Ook lieten zij weten te opteren voor één gezamenlijke informatieavond, in plaats van drie. Volgens de bewoners heeft de wethouder in het gesprek aangegeven dat een bijeenkomst organiseren tijd in beslag neemt en de bijeenkomst waarschijnlijk pas in januari kan plaatsvinden. Ook is gevraagd op welke manier de orde gehandhaafd kan worden. ‘We hebben aangegeven dat dit kan door de verschillende onderwerpen in clusters te bespreken’, laten de bewoners weten. ‘Ons inziens is er geen reden om te twijfelen aan de veiligheid en dit hebben we ook kenbaar gemaakt. Wij zijn bezorgde bewoners, geen agressieve bewoners.’

Strategie

De bewoners hebben de wethouder ook laten weten dat de gemeente na de informatiebijeenkomst niet de verwachting moet hebben dat zij zullen instemmen met de komst van Domus. Volgens de bewoners wekt de gemeente namelijk de suggestie dat de locatie al vast staat en hier niet van kan worden afgeweken. ‘Dit is absoluut niet juist. In deze fase kunnen de plannen juist worden tegengehouden. Wij krijgen de indruk dat de gemeente dit stelt en deze strategie gebruikt om de bewoners te ontmoedigen. Dit met als doel dat er minder weerstand zal zijn.’

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto