Een waardevol negende stadsgesprek in Casa Casla (Foto: Richard Terborg)
Een waardevol negende stadsgesprek in Casa Casla (Foto: Richard Terborg)

Inwoners bij stadsgesprek: waarom denderde Floriadetrein maar door?

Algemeen

ALMERE – “Ik ben benieuwd of de gemeente nu echt iets geleerd heeft”, zei een deelnemer van het negende stadsgesprek in Casa Casla afgelopen dinsdag over het debacle van de Floriade. Veel van de deelnemers vonden de Floriade leuk. Maar toen het raadsonderzoek naar het evenement ter sprake kwam waren er veel vragen die de deelnemers door de onderzoekscommissie van de gemeenteraad beantwoord willen zien.

Door Robert Mienstra en Marcel Beijer

“Welke lessen gaan we leren van wat er niet goed is gegaan?”, werd gevraagd. “Nu wordt het mogelijke Kunstmuseum weer vergeleken met museum Boijmans in Rotterdam, hoe haal je het in je hoofd?” Met name het management of het ontbreken van een goede marketing door de Floriade BV kwamen naar voren, ook bij de aanwezige vrijwilligers van de Floriade. “Wat mij opviel was de horkerigheid van de organisatie naar de vrijwilligers, er werd niet naar ons geluisterd.”

Steun

Het doel van het stadsgesprek was om de aanwezige raadsleden een steun te geven bij de opzet van het onderzoek. Daar werden talloze onderzoeksvragen aangedragen. Ook werd geopperd dat niet de gemeenteraad, maar een onafhankelijk onderzoeksbureau aan de slag moest. “De slager moet niet zijn eigen vlees keuren.”
Het raadsonderzoek staat nog in de steigers. Een deelnemer wilde weten welke kaders, tijdlijn, budget er komen en wat er wordt gedaan er met de uitkomsten: “Een onderzoek heeft pas zin als het grote missers in de toekomst gaat voorkomen.”

Onderzoeksvragen

De inwoners kwamen met veel vragen die ze beantwoord willen zien. Over de financiën, waarom – ondanks alle tegenspoed - de trein maar doorgedenderd is, over de slechte marketing, het tellen van de bezoekers, het betalen van de ondernemers, de contracten, de zeven directeuren van de BV, de eindafrekeningen met de bijbehorende bonnetjes, hoe alle bobo’s zijn aangenomen, de rol van de corona, de beoogde doelgroepen, het mislukken van de groene ambassades, het ontbreken van Almeerse ondernemers en de gebrekkige betrokkenheid van de inwoners, de opgestapte en teruggekeerde wethouders, de onzichtbaarheid van de Nederlandse Tuinbouwraad, en de inzet van de ambtelijke organisatie.

Ellendig

Oud-wethouder Frits Huis van Leefbaar Almere zei dat hij zich ellendig voelde. “De PVV zei in de raad dat er is gefraudeerd bij de aanbesteding van de Hortuswijk. “Daarin ging het om collegeleden, ambtenaren en medewerkers van projectontwikkelaar Amvest. Die vraag moet ook beantwoord worden in het onderzoek.”

Waardevol

Tal van raadsleden gingen op de vragen van de inwoners in. Zij vonden de avond waardevol voor het onderzoekstraject. Lessen moet daardoor geleerd worden voor de toekomst. Duidelijk is wel dat zij met de inwoners vinden dat er duidelijkheid moet komen en verantwoording over de Floriade naar de inwoners. “We moeten leren. Er komen veel grote projecten aan. Wat hebben we fout gedaan?” Meke Smeulders van D66 zei na afloop: “Het was een goed stadsgesprek. Een gesprek over de Floriade wordt al snel emotioneel of op de persoon, maar dit bleef erg goed bij de inhoud. We hebben nog lang nagepraat en dat is voor de raadsleden waardevol.”

Een greep uit de voorgestelde onderzoeksvragen van de inwoners:

- Hoe heeft het financieel zo uit de klauwen kunnen lopen?
- De trein is maar doorgedenderd, waarom is er onderweg niet gestopt?
- Waarom was de marketing zo slecht?
- Zijn de pashouders die minimaal 40 keer zijn geweest steeds opnieuw weer als bezoeker meegeteld?
- Er is 100 miljoen euro in de Floriade gegaan. Kijken waar het mis is gegaan, is noodzakelijk.
- Waar is de 100 miljoen uiteindelijk naar toe gegaan? Naar wie zijn de opdrachten gegaan? We willen de totale afrekening zien met de bonnetjes erbij.
- Op welke criteria deze mensen/bobo’s zijn aangenomen?
- Wat was daadwerkelijk de rol van corona?
- Welke doelgroepenanalyse heeft plaatsgevonden?
- Waarom zijn de groene ambassades, die later woningbouw zouden worden, niet van de grond gekomen?
- Waarom kwamen de lokale ondernemers er zo karig vanaf?
- Waarom zijn de Almeerse inwoners niet veel meer betrokken bij het evenement?
- Waarom zijn de Almeerse ondernemers er niet bij betrokken? Nu kwam alles uit Rotterdam.
- De wethouders zitten er weer nadat ze opgestapt zijn om de Floriade. Wat kunnen we van hen verwachten in de toekomst?
- Waarom is de Nederlandse Tuinbouwraad zo buiten schot gebleven?
- Wat is de impact geweest op de ambtelijke organisatie? Welke zaken zijn niet of minder opgepakt omdat de Floriade alle capaciteit opslokte?

Tiende stadsgesprek

Dinsdag 7 februari
Thema: wat heeft Almere nodig om er fijn te kunnen leven?
Locatie: Casa Casla, Weerwaterplein3 (bij Deventerpad)
Inloop: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Gratis aanmelden: info@casacasla.nl

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto