(Foto: Floriade)
(Foto: Floriade)

Commissie van politici vooronderzoek Floriade ingesteld

Algemeen

Commissie van politici vooronderzoek Floriade ingesteld

ALMERE – De gemeenteraad heeft een breed gedragen wens om de Floriade te onderzoeken. Daartoe is een voorbereidingscommissie vooronderzoek Floriade ingesteld bestaande uit Mark de Kuster (VVD), Chris Jansen (PVV), Meke Smeulders (D66), Jeroen Deben (PvdA) en Kees Hendriksen (ChristenUnie).

Het onderzoek naar de Floriade moet resulteren in optimale transparantie over het gelopen proces, de hieruit te trekken lessen en mogelijkheden tot verbetering. Het vooronderzoek is een middel om inzicht te verkrijgen in het vraagstuk, zodat onderzoeksvragen en scope van een onderzoek zorgvuldig kunnen worden geformuleerd en vastgesteld kan worden welk instrument dient te worden ingezet om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

Feitenrelaas

De commissie heeft de mogelijkheid bij de uitvoering van dit vooronderzoek gebruik te maken van de ondersteuning van onafhankelijke en deskundige externe partijen. Het doel van het vooronderzoek is het opstellen van een feitenrelaas en tijdlijn met sleutelmomenten. Het gaat dan om onderzoeksthema’s zoals het identificeren van sleutelfiguren voor het totale proces van voorbereiding en uitvoering van de Floriade en het formuleren van onderzoeksvragen voor het uit te voeren onderzoek. Daartoe zullen gesprekken met raadsfracties en stakeholders worden gehouden. Ook het formuleren van de scope en opzet van het onderzoek wordt bepaald, en ook een advies wat het juiste instrument ter beantwoording van de onderzoeksvragen zou moeten zijn.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto