Afbeelding

Minder vacatures en toch blijft personeelstekort in Flevoland

Algemeen

In februari daalde het aantal WW-uitkeringen licht in Flevoland. Er is geen duidelijke omslag op de arbeidsmarkt zichtbaar. Voor werkgevers is het iets makkelijker om hun vacatures te vervullen, maar de tekorten blijven groot.

Om toch personeel te vinden gaan ze vaak actiever werven, terwijl andere oplossingen effectiever kunnen zijn. UWV en partners helpen werkgevers bij de werving en selectie van personeel vanuit het WerkgeversServicepunt Flevoland.

Dat betekent niet dat de personeelstekorten ineens voorbij zijn. De arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio is namelijk nog steeds krap. Bovendien zijn veel beroepen structureel kansrijk in de regio. Dat komt ook overeen met de verwachtingen van werkgevers. Uit onderzoek van UWV blijkt dat 40% van de werkgevers denkt dat het in 2023 (nog) moeilijker wordt om vacatures te vervullen. In een ander onderzoek van UWV naar werving en behoud van personeel geven werkgevers aan dat ze bij moeilijk vervulbare vacatures vooral actiever gaan werven. Bijvoorbeeld door vacatures langer open te stellen of andere wervingskanalen in te zetten.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto