Centrum Haven. (Archieffoto: Rien Moolhuizen)
Centrum Haven. (Archieffoto: Rien Moolhuizen)

Miljoenen van Rijk voor verduurzaming huizen en een veiliger centrum Haven

Algemeen

HAVEN - De gemeente Almere krijgt uit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk ruim 13 miljoen euro. Het geld wordt voor een groot deel gebruikt om 630 particuliere woningen in Almere Haven te verduurzamen. Daarnaast wordt een deel van het centrum van Haven aangepakt, om het daar leefbaarder en veiliger te maken.

Van de ruim 13 miljoen euro van het Rijk wordt iets meer dan 10 miljoen ingezet voor het isoleren van particuliere woningen. Met de resterende miljoenen wordt een deel van Haven Centrum onder handen genomen. In de hoek van scholengemeenschap de Meergronden, de Westerdreef, Meerstraat en Bivak (voormalig politiebureau) moeten volgens de gemeente zaken worden aangepast om het er aangenamer en veiliger te maken. Op deze plek in het Havenhart voelen bewoners zich niet altijd even veilig en prettig, en dat moet anders, vindt de gemeente. “Het is belangrijk dat wij in Haven een veilig en leefbaar centrum hebben en behouden. Hiervoor zijn wel wat aanpassingen nodig. Nu we geld van het Rijk krijgen is het mogelijk om aan de slag te gaan. Voor de bewoners van het centrum gaan er dingen verbeteren en natuurlijk ook voor de ondernemers”, zegt wethouder stadscentra Maaike Veeningen. 

Woningen in Bivak 

Met het Havenverbond is afgesproken dat er woningen worden gerealiseerd in het Bivak (voormalig politiebureau en het eerste gemeentelijke monument) en op de locatie bij de Meergronden. Met het geld van het Rijk worden daar nu ook maatschappelijke voorzieningen aan toegevoegd. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in het centrum van Haven. Verder moet het fietspad in het gebied rond de Meergronden, Westerdreef, Meerstraat en Bivak verbeterd worden. 

Verduurzaming particuliere huizen

Met de toegekende miljoenen kunnen verder 630 particuliere huizen in Haven Centrum, de Wierden en de Hoven straks in aanmerking komen voor een subsidie. Het gaat om huizen die voor 1990 zijn gebouwd, met een WOZ-waarde tot maximaal 300.000 euro en een energielabel C of lager. “Om Almere Haven voor te bereiden op een duurzaam energiesysteem moeten we de minst draagkrachtige huishoudens helpen. Woningen moeten daarvoor geïsoleerd en gerenoveerd worden. De corporaties doen dit al, maar de verduurzaming van particuliere woningen blijft achter. Met dit geld pakken we energiearmoede aan en werken we tegelijk naar ons doel om de eerste grote energieneutrale stad van Nederland te worden”, zegt wethouder milieu en klimaat Alexander Sprong.

Binnen tien jaar klaar

Het geld is toegekend door de overheid nadat de gemeente Almere in maart dit jaar een subsidieaanvraag uit het Volkshuisvestingsfonds deed. Het geld uit het Volkshuisvestingsfonds is genoeg om 70 procent van de plannen te betalen. De gemeente moet zelf voor een bekostiging van het resterende bedrag zorgen. Voor het deel dat de gemeente zelf betaalt, moet de gemeenteraad nog akkoord gaan. De gemeente heeft twee jaar de tijd om een plan voor de uitvoering te maken en de rest van de financiering rond te krijgen. Alle activiteiten moeten binnen 10 jaar klaar zijn.


Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto