Het nieuwe logo van Almere City FC werd vrijdag gepresenteerd. (Foto: aangeleverd)
Het nieuwe logo van Almere City FC werd vrijdag gepresenteerd. (Foto: aangeleverd) Almere DEZE WEEK

Windesheim start opleiding samen met Almere City

Sport

ALMERE - Hogeschool Windesheim Almere biedt vanaf september in Almere een nieuwe hbo-opleiding aan: de Associate degree opleiding Sport - Leefstijlcoach. De hogeschool gaat hierbij nauw samenwerken met Almere City FC. Beide instellingen hechten namelijk grote waarde aan gezondheid en leefstijlbevordering en willen structureel bijdragen aan de vitaliteit van Flevoland. 

Studenten van de opleiding krijgen twee dagen in de week les in het Yanmar Stadion van Almere City FC. Ze kunnen daar gebruikmaken van alle topsportfaciliteiten. Daarnaast delen de performance coaches van de profclub tijdens gastlessen hun expertise (bijvoorbeeld fysiotherapie, diëtetiek, sportkunde) met studenten. Ook verbindt Almere City studenten aan leden van de businessclub voor praktijkopdrachten.  
De Ad Sport is een tweejarige, afwisselende en praktijkgerichte opleiding die studenten opleidt tot leefstijlcoach die mensen naar een gezonde(re) leefstijl kan coachen. Hij kan komen te werken binnen zorg- en welzijnsorganisaties, bij de overheid of in het bedrijfsleven. Studenten met talent voor ondernemen kunnen ook als ZZP’er aan de slag.

Doorstroom

Doorstroommogelijkheden zijn er ook: zo kan de leefstijlcoach na de opleiding bijvoorbeeld (versneld) instromen in het derde jaar van de bacheloropleiding Sportkunde. De Ad Sport-Leefstijlcoach start in september en is toegankelijk voor iedereen met een mbo- of havodiploma. De opleiding is bijvoorbeeld interessant voor mbo-studenten die de opleiding Sport en Bewegen hebben afgerond. De opleiding voorziet in twee maatschappelijke behoeften. Enerzijds bestaat de wens om meer mensen in de regio het plezier in én het nut van sport, bewegen en gezond leven te laten ervaren. Anderzijds stimuleert het de opleiding de doorstroom van studenten van het mbo naar het hbo.


Uit de krant