Een artist impression van het project De Binnenhaven. (Foto: aangeleverd)
Een artist impression van het project De Binnenhaven. (Foto: aangeleverd)

Initiatief De Binnenhaven loopt vast op beleid

Wonen

HAVEN CENTRUM – Al sinds 2017 proberen leden van de wooncoöperatie De Binnenhaven op de plek van het oude zwembad in Haven 90 duurzame woningen én een duurzame buurtgemeenschap te realiseren. Een nieuwe manier van wonen, geïnitieerd door bewoners zelf. Het initiatief loopt echter vast omdat Almere hier geen beleid voor kent.

Door Marcel Beijer

Normaal wordt gehuurd van een woningbouwvereniging, maar bij de Binnenhaven zijn de leden lid van een vereniging waar ze zelf bij huren. Ze zijn derhalve gezamenlijk eigenaar van het complex en hoeven daarbij niet per se winst te maken zodat de woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven. In het buitenland is het een bekend verschijnsel en ook gemeenten als Amsterdam beginnen daar voorwaarden voor te creëren. In Almere is er echter nog geen beleid voor dit soort initiatieven. 

Geen beleid

Vorige week  kwam de kwestie ter sprake tijdens de Politieke Markt. Daar werd geconstateerd dat de ambtenaren op het stadhuis niet goed weten wat ze met een dergelijk initiatief moeten omdat er nog geen beleid voor is gemaakt. Het is dus eigenlijk een taak van de politiek om dat beleid te gaan maken.
Een van de struikelblokken is de financiering. Om het project rendabel te krijgen moet bijvoorbeeld de grondprijs naar beneden. Die bereidheid is er misschien wel op het stadhuis, maar welke criteria zijn dan reëel. Ook zijn de woningen bestemd voor de leden, waardoor ze worden onttrokken aan de markt. Hoe verhoudt zich dat met de Almeerders die via Woningnet op een woning zitten te wachten?  Aan de andere kant wordt naar grote waarschijnlijkheid weer bespaard op zorgkosten, omdat de bewoners meer op elkaar letten. De wens om dit soort initiatieven te steunen is groot bij raadsleden, zeker ook omdat er veel vraag naar is. Bij de Binnenhaven is inmiddels al een flinke wachtlijst.

Binnenkort wordt de kwestie op de politieke agenda gezet.

Uit de krant