De woningen (rechts) komen vlak naast scholen. (Foto: aangeleverd)
De woningen (rechts) komen vlak naast scholen. (Foto: aangeleverd)

Adviezen BPA na evaluatie participatie tijdelijke woningen Annapark

Wonen

ALMERE – Naar aanleiding van de participatieproces bij de tijdelijke woningen op het Annapark, komt Burgerparticipatie Almere (BPA) met vijf adviezen richting de gemeente.

Allereerst adviseert BPA om bij mogelijke toekomstige locaties bewoners vooraf stadsbreed te informeren. Dat kan bijvoorbeeld met een ontwikkelingskaart. Deze kaart kan worden gebruikt om met burgers in gesprek te gaan op stads-, wijk- en buurtniveau, waardoor voor iedereen de afweging van mogelijke alternatieven zichtbaar wordt. Onder het motto ‘verkennen doe je samen’ moet de gemeente bij nieuwe plannen ook gaan praten met de mensen die dichtbij de locatie wonen. Samen kan dan worden bekeken wat er mogelijk is en wat belangrijk is om rekening mee te houden. Ook als een externe partij de participatie op zich neemt moet de gemeente duidelijke regels maken over hoe dit moet gebeuren en daar uiteraard ook op toezien.

Transparantie

Transparantie is ook een advies dat de BPA meegeeft. Daarbij is het belangrijk dat  vanaf het allereerste begin duidelijk is welke doelgroepen in de tijdelijke woningen komen te wonen.  Zorgen van omwonden moeten serieus genomen worden en ook moeten er heldere afspraken worden gemaakt waar zij terecht kunnen in geval onveiligheid en/of overlast.Tot slot moet bij twijfel, en vooral bij complexe projecten, niet geschroomd worden om externe begeleiding in te roepen. Dit geeft meer vertrouwen in de objectiviteit van het participatieproces.
De adviezen heeft de BPA naar de gemeenteraadsleden gestuurd.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto