De drie aangewezen locaties (Foto: Google Maps)
De drie aangewezen locaties (Foto: Google Maps)

Drie locaties aangewezen voor 600 tijdelijke woningen

Wonen

ALMERE – Het college van B&W heeft drie locaties aangewezen voor de komst van 600 tijdelijke woningen. Het gaat om gebieden bij bedrijventerrein De Binderij, sportpark Fanny Blankers-Koen en het buitengebied bij Nobelhorst Oost. Mocht de gemeenteraad niet enthousiast worden over een van de drie locaties, zijn er alvast vier reservelocaties aangewezen.

Door Marcel Beijer

Alhoewel wethouder Julius Lindenbergh altijd aangaf een voorkeur te hebben voor permanente woningbouw, is de woningnood in Almere inmiddels zo groot dat niet meer aan tijdelijke woningen valt te ontkomen. Er worden 1000 tijdelijke woningen gebouwd voor circa vijftien jaar. 400 daarvan zijn, passend in de afspraak met de MRA (Metropoolregio Amsterdam) momenteel al in aanbouw op de Pasar Malamstraat (Buiten) en het Annapark (Stedenwijk). Voor de overige 600 tijdelijke woningen legt het college drie locaties voor aan de gemeenteraad. De eerste is de groenstrook langs het spoor bij bedrijventerrein De Binderij, de tweede bij het sportpark Fanny Blankers-Koen, ten noorden van de busbaan en de derde bij Nobelhorst Oost op het open terrein ten westen van de Grote Denkersweg, tegenover William Turnerstraat en William Jamesstraat. 

Uitgebreide verkenning

Deze drie locaties bleven over na een uitgebreide verkenning van 26 locaties waarbij gekeken is naar bereikbaarheid, nabijheid van voorzieningen, beschikbare ruimte en de mogelijkheid van snelle realisatie. Wethouder Lindenbergh verwacht dat het één tot drie jaar kan duren voor de woningen gerealiseerd zijn. Dat hangt ook af van hoe snel de gemeenteraad daarover beslist. Mocht de raad veel bedenkingen hebben bij een aangewezen locatie, heeft het college alvast vier alternatieve locaties aangewezen (zie kader).

Odeonveld en Pampus

Het Odeonveld (achter het politiebureau in Stad) wordt als eventueel achtste alternatief genoemd, maar is voor het college geen gewenste locatie voor tijdelijke woningen. De gemeente wil die zeer gewilde braakliggende kavel vrijhouden voor ontwikkelingen die misschien al sneller realiteit worden dan de vijftien jaar die de tijdelijke woningen moeten blijven staan. Ook is het stadsdeel Pampus buiten beschouwing gelaten. Dat heeft een strategische reden. De gemeente wil daar pas gaan bouwen als er vanuit het Rijk groen licht komt voor de IJmeerverbinding. Nu toch al gaan bouwen zou de onderhandelingspositie verzwakken.

Sociale woningbouw

De tijdelijke woningen vallen in de categorie sociale woningbouw en worden eigendom van woningcorporaties. Wie in aanmerking wil komen moet als woningzoekende ingeschreven staan bij Woningnet. Volgens wethouder Lindenbergh hebben tijdelijke woningen een hogere kwaliteit dan vroeger. Deze woningen worden voornamelijk gebouwd voor eenpersoons- of kleine huishoudens, waar ook kleine gezinnen zich voor kunnen inschrijven. 

Informatie

Omwonenden van de drie voorkeurlocaties (maar ook van de alternatieve locaties) krijgen uiterlijk morgen een brief met het voornemen van het college. Daarin staat ook dat de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord heeft en dat na de definitieve aanwijzing het participatieproces op gang komt. Meer info: www.almere.nl/tijdelijkewoningen

De vier alternatieve locaties:

1)        Middenberm Evenaar (tussen Paletlaan (New York Pizza) en de rotonde). 

2)        Oosterwold Midden (twee velden tussen Paradijsvogelweg en A27)  

3)        Zuidoever Weerwater (Open ruimte langs Noorderdreef en A6, tussen McDonalds en Bergsmapad)

4)        Tussen de Vaarten-Zuid (tussen Tussenring en de bomen in open veld, van Josef Israellaan (Thérèse Schwartzestraat) tot fietspad Zwaluwweg)

De drie aangewezen locaties (Foto: Google Maps)
De drie aangewezen locaties (Foto: Google Maps)
De drie aangewezen locaties (Foto: Google Maps)

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto