Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Onderzoek naar zes locaties voor buitenzwembad

Algemeen

Door Robert Mienstra

ALMERE – Het college stelt aan de gemeenteraad voor een onderzoek te doen naar de locatie voor een buitenzwembad in Almere. Er zijn zes centrale locaties die daarvoor in aanmerking komen: Zuidoever Weerwater/ Atlantisstrand, Stedenwijk Boulevard, Schakelgebied Spanningsveld, zwembad Almere Stad, Sportpark Fanny Blankers-Koen, Noorderplassen Oost, Beatrixpark.’

Als de raad met dit voorstel akkoord gaat, kan het onderzoek over ongeveer een half jaar afgerond zijn. Het college heeft verschillende scenario’s voor het buitenzwembad opgesteld. Scenario 1, het kleinste, gaat uit van een 6-baans 25 meter zwembad, een peuterbassin, een kleine speeltuin en een kiosk. Scenario 5, het meest omvangrijke, gaat uit van een 8-baans 25 meter zwembad met glijbanen, een 12 baans 50 meter bad, een peuterbassin, 2 beachvelden een atletiekbaan, een wielerbaan een sportveld en een playground en grotere horeca.

Het college stelt een tussenoplossing voor in haar brief aan de raad: ‘Scenario’s 3 en 4 passen naar inschatting van het college het best bij de omvang van de stad en de verwachte groei qua inwoneraantal. Scenario’s 3 en 4 betekenen een relatief groot zwembad, met uitgebreide (vooral zwem-gerelateerde) voorzieningen en middelgrote horeca. Ze verschillen van elkaar door omvang van het zwembad en voorzieningen. Scenario 4 zal voor de sportieve zwemmer meer een regiofunctie krijgen.’

Gregor Stam

Scenario 5 dekt het meeste de voorstellen van oud-triatleet Gregor Stam die met een petitie het buitenzwembad op de politieke agenda kreeg. ‘Scenario 5 is het meest omvangrijke scenario en een rechtstreekse vertaling van het plan van petitionaris Gregor Stam. Het vergt de grootste financiële investering voor de bouw en heeft naar verwachting het grootste exploitatietekort’, schrijft het college.

Dekking

Als de raad akkoord gaat met het verder onderzoeken van de zes locaties verwacht het college op basis van de resultaten van het verdiepend onderzoek aan de raad een voorstel te kunnen doen voor een locatie en een scenario, waarbij ook ingegaan zal worden op de financiële dekking.

In 2015 waren er al initiatieven om een drijvend buitenzwembad in het Weerwater te realiseren. Die zijn doodgebloed. In november 2018 kwam Gregor Stam met een petitie voor een buitenzwembad. Het toenmalige college zei er geen geld voor over te hebben. Maar toen Leefbaar Almere het nieuwe college ging steunen, kwam het buitenzwembad in het nieuwe college-akkoord. Met de huidige voorstellen als resultaat. Die komen waarschijnlijk eind januari op de agenda van de Politieke Markt.

In november 2018 bood Gregor Stam zijn petitie voor een buitenzwembad aan. (Foto: aangeleverd)

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto