Voor wie zijn de toekomstige woningen op Annapark: (Foto: Almere DEZE WEEK)
Voor wie zijn de toekomstige woningen op Annapark: (Foto: Almere DEZE WEEK) ROBERT MIENSTRA

SP houdt vast aan coalitieafspraak, corporaties bekritiseerd

Wonen

ALMERE – Fractievoorzitter Hans Everhard van de SP Almere is niet van plan het coalitieakkoord open te breken om meer dan de afgesproken 1000 tijdelijke huurwoningen te bouwen, ook nu is gebleken dat reguliere Almeerders, die al jaren op de wachtlijst staan, volstrekt kansloos zijn.

Door Marcel Beijer

SP vormt met VVD, ChristenUnie, D66, CDA, Leefbaar Almere en PvdD de coalitiepartijen. Daarin is afgesproken om 1000 tijdelijke woningen te bouwen. De corporaties maakten duidelijk dat alle woningen de komende maanden, en wellicht zelfs jaren, bestemd zijn voor urgenten. Dat zijn vooral statushouders. De corporaties geven aan makkelijk 2000 woningen te kunnen bouwen.

Coalitieakkoord

In de podcast Politiek Circus liet SP-raadslid Eibert Draisma vorige week weten dat zijn partij om die reden het coalitieakoord wil openbreken. Fractievoorzitter Everhard van de SP nuanceert die uitspraak: “Eibert deed wat aan ‘wishfull thinking’. Natuurlijk willen we graag 2000 tijdelijke woningen bouwen, daar heeft hij gelijk in. Maar we hebben in de coalitie afgesproken dat het er 1000 worden. Dat is het maximale dat we er in de coalitie-onderhandelingen uit konden slepen en daar houden we aan vast. De corporaties trekken bovendien een te grote broek aan. Laat ze eerst maar eens bewijzen dat ze die 1000 woningen kunnen realiseren.”

Bouwen

De SP constateert wel dat de woningen in het midden- en hogere segment lastiger aan de man te brengen zijn en dat daarom wellicht de afspraken kunnen worden herzien. Everhard: “Wat ons betreft maken we dan bespreekbaar dat we de geplande sociale woningbouw, die voor de komende jaren in de woonvisie is opgenomen, naar voren halen. De VVD hoeft daarbij niet bang te zijn dat er eenzijdige wijken komen, want zoiets gebeurde ook bij het ontstaan van Almere Haven: daar stonden sociale huurwoningen in een zandvlakte en dat gaat nog steeds prima.”

VVD

Everhard gelooft ook niet dat de reguliere wachtenden op een woning kansloos zijn. “Volgens mij worden die woningen best goed verdeeld. Maar ik geef toe dat er een probleem is ontstaan. Maar dat we in deze situatie zijn gekomen hebben we dus te danken aan het jarenlange landelijke afbraakbeleid van de VVD.”

Annapark

Intussen is de vraag wat er gaan gebeuren met de 200 tijdelijke woningen op het Annapark bij Stedenwijk. De afspraak was dat daar 50 woningen vergeven zouden worden aan mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en 20 aan mensen uit de maatschappelijke opvang. 130 woningen zijn bestemd voor mensen die ingeschreven staan bij woningnet. De bouw van de woningen is echter enorm vertraagd. Daarom zijn de 200 beoogde woningen nu neergezet op de Evenaar (in Buiten). Al die woningen zijn vergeven aan mensen op de urgentielijst, dus niet aan reguliere woningzoekenden. De woningcorporaties gaven aan dat die 130 woningen bij het Annapark ook allemaal naar urgenten, zoals statushouders, zullen gaan. Volgens een woordvoerder van de gemeente staat de oorspronkelijke verdeling echter nog steeds overeind. “Er is nog helemaal niet over gesproken, laat staan om die verdeling te wijzigen.”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto