Impressie van de 200 tijdelijke woningen op Annapark. (Foto: aangeleverd)
Impressie van de 200 tijdelijke woningen op Annapark. (Foto: aangeleverd)

Almeerse woningzoekenden zijn kansloos; crisissfeer in college

Wonen

ALMERE – De bijna 60.000 Almeerders die bij Woningnet staan ingeschreven voor een huurwoning zijn zo goed als kansloos om een woning te krijgen. De huurwoningen worden de komende maanden, en misschien wel jaren, toegewezen aan specifieke aandachtsgroepen, waaronder statushouders.

Door Robert Mienstra en Marcel Beijer

Het college zit behoorlijk in haar maag met de enorme achterstand die is ontstaan om statushouders in de stad te huisvesten. Daarom is met de woningcorporaties de afspraak gemaakt om tot juli van dit jaar alle vrijkomende huurwoningen in de stad toe te wijzen aan urgenten: mensen met een rugzakje, die speciale zorg nodig hebben, en aan statushouders. Waarschijnlijk wordt die afspraak verlengd tot het einde van dit jaar. Omdat het Rijk bovendien volgend jaar nog meer asielzoekers verwacht, is het aannemelijk dat die termijn ook in ieder geval nog in 2024 zal gelden.

600 woningen

De meest voor de hand liggende oplossing om het probleem het hoofd te bieden is het bouwen van (tijdelijke) woningen in de sociale huur. Het college kwam onlangs met het plan om op drie locaties 600 tijdelijke huurwoningen te bouwen. Samen met de tijdelijke woningen bij de Evenaar en het Annapark komt daarmee het totaal op 1000. De woningcorporaties hebben echter aangegeven wel 2000 sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Dat dit niet van de grond komt ligt volgens Erik Theunissen van de PvdA vooral aan wethouder Julius Lindenbergh. “Die zit in zijn maag met de Rijksopdracht om voldoende statushouders te huisvesten. Almere loopt daarin namelijk behoorlijk achter. Maar de VVD wil niet teveel sociale huur bouwen. Door de huurwoningen die wél beschikbaar zijn voor 100% aan die aandachtsgroepen, en dus statushouders, toe te wijzen is hij van die overheidsdruk af”, aldus Theunissen. “Maar dat gaat ten koste van de reguliere Woningnet-wachtlijst. De mensen die daarop staan vallen buiten de boot.”
Daarbij stelde Koen Bokhorst van de VVD vorige week in de Podcast Politiek Circus dat zijn partij niet meer sociale huur wil bouwen.

SP

Ook fractievoorzitter Hans Everhard van de SP wijst met de beschuldigende vinger naar de VVD. “De woningcorporaties gaven vorig jaar al aan dat ze prima 2000 sociale huurwoningen kunnen bouwen, maar dat ligt nogal gevoelig bij de VVD en kennelijk ook bij D66. Het doet ons pijn dat die twee partijen hier een keihard ‘njet’ op geven. ‘Zij willen niet inzien dat reguliere Almeerders dus gewoon kansloos zijn.”
De SP wil, samen met de ChristenUnie (ook vertegenwoordigd in het college) met een motie voor elkaar krijgen dat Almere de bouw van middenhuur en dure woningen opschort. “Die vraag valt toch al stil. Dus we komen met een initiatief om de bouw van sociale huur naar voren te trekken.“

ChristenUnie

Inmiddels is duidelijk dat de kwestie voor een crisisachtige sfeer in het college zorgt. Kees Hendriksen van de ChristenUnie geeft aan dat die moties waar Everhard op doelt donderdagmiddag (vandaag) binnen de coalitie worden besproken. “We hopen dat we de VVD duidelijk kunnen maken dat die bouw van sociale huur naar voren moet worden getrokken. En wat ons betreft moeten er serieus gekeken worden naar het aanbod van de woningcorporaties om gewoon die 2000 woningen te bouwen.”

VVD

Jurgen Morgenstond van de VVD noemt de kritiek van de partijen ‘onterecht’. “Ze wekken de indruk dat wij niet willen bouwen. Dat is niet waar. In de fractie leeft de opvatting dat het Rijk en COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.) voor die sociale woningen moeten gaan zorgen. Zij leggen het ons op. Nu moeten we ze dus opvangen in de sociale woningen die er beschikbaar zijn. Dat is inderdaad niet uit te leggen aan de Almeerders die op een woning wachten. Toch pleiten wij voor een evenwichtige verdeling van de beschikbare woningen en niet alleen sociale huur en blijven dus inzetten op doorstroom van de woningmarkt met onder meer middenhuur. Die mix zorgt voor een gezonde woningmarkt.”
Het plan van de corporaties om 2000 woningen te bouwen noemt Morgenstond ‘onrealistisch’. “We hebben drie locaties aangewezen die al voor de nodige weerstand bij omwonenden zorgen. Die 1000 woningen zijn wel realistisch. We houden vast aan de woonvisie, wat extra is afgesproken staat in het coalitieakkoord. ”

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto