Julius Lindenbergh (Archieffoto: aangeleverd)
Julius Lindenbergh (Archieffoto: aangeleverd) Bart Buijs

Tijdelijke huurcontracten ‘noodzaak’

Wonen

ALMERE – De tijdelijke huurcontracten die verhuurders afsluiten voor bijvoorbeeld studenten zijn noodzakelijk. De gemeenteraad heeft immers met de vaststelling van de woonvisie besloten dat juist deze doelgroepen woonruimte moeten krijgen.

Door Marcel Beijer

Dat zei wethouder Julius Lindenbergh donderdag tijdens de Politieke Markt. De SP had voorgesteld om te stoppen met tijdelijke huurcontracten. Het leidt soms tot schrijnende situaties. Zo moeten veel huurders van de Aardbei, De Driehoek en de Odeonstraat binnenkort hun woning verlaten omdat het tijdelijke contract afloopt.
“We leven met de huurders mee, laat dat duidelijk zijn”, zei Lindenbergh. “Maar als die huurders langer in hun woning mogen blijven, dan moeten de Almeerders die nu op de wachtlijst staan voor een woning, nog langer wachten. Met de woonvisie heeft de gemeenteraad vastgesteld dat er woonruimte moest komen voor jongeren en studenten. Zonder tijdelijke woningen (en dus ook tijdelijke contracten, red) kan die visie niet worden uitgevoerd.“

Ruggensteun

Lindenbergh ging ook in op de zogenoemde ‘ruggensteunregeling’ voor statushouders, die bijvoorbeeld in Amsterdam is ingevoerd. Omdat die doelgroep vaak geen sociaal vangnet heeft, krijgen die in urgente gevallen voorrang. De vraag is of dat ook gaat gebeuren met de huurders die binnenkort hun woning moeten verlaten. Momenteel wordt op het stadhuis daarover beleid gemaakt. ‘Een duivels dilemma’, noemde wethouder Julius Lindenbergh die situatie. Hij verwacht eind maart uitsluitsel te kunnen geven, daarbij verwijzend naar artikel 28 van de huisvestingswet die bepaalt dat de gemeente zorg moet dragen voor de huisvesting van vergunninghouders, overeenkomstig de taakstelling.

Uit de krant

Politiek

112

Uit

Sport

Wonen

Auto